τριακόσιοι (Altgriechisch)

Bearbeiten

Worttrennung:

τρι·α·κό·σι·οι

Umschrift:

DIN 31634: triakosioi

Aussprache:

IPA: [triakósioɪ]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] Zahlwort: die Kardinalzahl, die sich aus der Multiplikation von τρεῖς „drei“ mit ἑκατόν „hundert“ ergibt

Abkürzungen:

Zahlzeichen: τʹ / Τʹ

Herkunft:

abgeleitet von der ursprünglichen Form des Suffixes -κάτιοι durch Assibilation von „τ“ zu „σ“, woraus -κόσιοι entsteht

Beispiele:

[1]

Wortbildungen:

τριακοσιάκις, τριᾱκοσιομέδιμνος, τριακοσιοστός, τριᾱκοσιόχοος

Übersetzungen

Bearbeiten
[1] Hermann Menge, Karl-Heinz Schäfer, Bernhard Zimmermann: Langenscheidt, Taschenwörterbuch Altgriechisch. Neubearbeitung. 13. Auflage. Langenscheidt, Berlin und München 2008, ISBN 978-3-468-11032-0

Quellen: