τετταράκοντα

τετταράκοντα (Altgriechisch)

Bearbeiten

Alternative Schreibweisen:

Homer, ionisch: τεσσαράκοντα, τεσσεράκοντα, τετράϙοντα, dorisch: τεταράκοντα, τετρώκοντα, böotisch: πετταράκοντα

Worttrennung:

τε·ττα·ρά·κον·τα

Umschrift:

DIN 31634: tettarakonta

Aussprache:

IPA: [tettarákonta]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] Zahlwort: die Kardinalzahl zwischen ἐννέα καὶ τριάκοντα / τριάκοντα καὶ ἐννέα „neununddreißig“ und εἷς καὶ τετταράκοντα / τετταράκοντα καὶ εἷς „einundvierzig“

Abkürzungen:

Zahlzeichen: μʹ / Μʹ

Herkunft:

abgeleitet vom indoeuropäischen Zahlwort *kʷetwr̥̄ḱomt, zuvor *kʷetwr̥-dḱomt "vierzig", eigentlich vier mal zehn

Beispiele:

[1]

Wortbildungen:

τετταρακονταετία, τετταρακονταέτις, τετταρακοντάκις, τετταρακοντούτης

Übersetzungen

Bearbeiten
[1] Hermann Menge, Karl-Heinz Schäfer, Bernhard Zimmermann: Langenscheidt, Taschenwörterbuch Altgriechisch. Neubearbeitung. 13. Auflage. Langenscheidt, Berlin und München 2008, ISBN 978-3-468-11032-0

Quellen: