δύο (Altgriechisch) Bearbeiten

Numerale Bearbeiten

Alternative Schreibweisen:

episch: δύω

Worttrennung:

δύο

Umschrift:

DIN 31634: dyo

Aussprache:

IPA: [dʉ́o]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] Zahlwort: die Kardinalzahl zwischen εἷς „eins“ und τρεῖς „drei“

Abkürzungen:

Zahlzeichen: βʹ / Βʹ

Beispiele:

[1] episch: „ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν / λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα, / στέμματ’ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος / χρυσέωι ἀνὰ σκήπτρωι, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς, / Ἀτρείδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν·“ (Hom. Il. 1,12–16)[1]
[1] „Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, πρεσβύτερος μὲν Ἀρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος·“ (Xen. an. 1, 1, 1)[2]

Übersetzungen Bearbeiten

[1] Hermann Menge, Karl-Heinz Schäfer, Bernhard Zimmermann: Langenscheidt, Taschenwörterbuch Altgriechisch. Neubearbeitung. 13. Auflage. Langenscheidt, Berlin und München 2008, ISBN 978-3-468-11032-0


Quellen:

  1. Homerus; Martin L. West (Herausgeber): Ilias. stereotype 1. Auflage. Volumen prius Rhapsodias I–XII continens, K. G. Saur, München/Leipzig 2006, ISBN 978-3-598-71430-6 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Erstauflage 1998), Seite 4.
  2. Xenophon: Expeditio Cyri. In: E. C. Marchant (Herausgeber): Xenophontis opera omnia. 1. Auflage. Tomus III, Clarington Press, Oxford 1904 (Internet Archive)