ὀγδοήκοντα (Altgriechisch)

Bearbeiten

Alternative Schreibweisen:

dorisch, ionisch: ὀγδώκοντα; ὀδώκοντα

Worttrennung:

ὀγ·δο·ή·κον·τα

Umschrift:

DIN 31634: ogdoēkonta

Aussprache:

IPA: [oɡdoɛː́konta]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] Zahlwort: die dekadische Kardinalzahl zwischen den Dekaden ἑβδομήκοντα „siebzig“ und ἐνενήκοντα / ἐννήκοντα „neunzig“

Abkürzungen:

Zahlzeichen: πʹ / Πʹ

Herkunft:

abgeleitet vom indoeuropäischen Zahlwort *oktōḱomt, zuvor *oḱto(w)-dḱomt "achtzig", eigentlich achtmal zehn

Beispiele:

[1]

Wortbildungen:

ὀγδοηκονταέτης, ὀγδοηκοντούτης, ὀγδοηκοντάπηχυς, ὀγδοηκοντάς, ὀγδοηκοντατάλαντος, ὀγδοηκοσταῖος, ὀγδοηκοστός

Übersetzungen

Bearbeiten
[1] Hermann Menge, Karl-Heinz Schäfer, Bernhard Zimmermann: Langenscheidt, Taschenwörterbuch Altgriechisch. Neubearbeitung. 13. Auflage. Langenscheidt, Berlin und München 2008, ISBN 978-3-468-11032-0

Quellen: