τρεῖς καὶ δέκα

τρεῖς καὶ δέκα (Altgriechisch)

Bearbeiten

Alternative Schreibweisen:

τρία καὶ δέκα, τρισκαίδεκα

Worttrennung:

τρεῖς καὶ δέ·κα

Umschrift:

DIN 31634: treis kai deka

Aussprache:

IPA: [tréː̀s kaɪ ́deka]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] Zahlwort: die Kardinalzahl zwischen δώδεκα „zwölf“ und τέτταρες καὶ δέκα / τέτταρα καὶ δέκα „vierzehn“

Abkürzungen:

Zahlzeichen: ιγʹ / ΙΓʹ

Herkunft:

abgeleitet von der maskulinen Form des indoeuropäischen Zahlwortes *treɪ̯es „drei“[1], dem Bindewort καί und dem indoeuropäischen Zahlwort *déḱm̥t „zehn“

Beispiele:

[1]

Wortbildungen:

τρίτος καὶ δέκατος, τρισκαιδεκάκις

Übersetzungen

Bearbeiten
[1] Hermann Menge, Karl-Heinz Schäfer, Bernhard Zimmermann: Langenscheidt, Taschenwörterbuch Altgriechisch. Neubearbeitung. 13. Auflage. Langenscheidt, Berlin und München 2008, ISBN 978-3-468-11032-0

Quellen:

  1. Wolfgang Pfeifer et al.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 6. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2003, ISBN 3-423-32511-9, Seite 242