μύριοι καὶ χίλιοι

μύριοι καὶ χίλιοι (Altgriechisch)

Bearbeiten

Worttrennung:

μύ·ρι·οι καὶ χί·λι·οι

Umschrift:

DIN 31634: myrioi kai chilioi

Aussprache:

IPA: [mýːrioɪ kaɪ kʰílioɪ]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] Zahlwort: die Kardinalzahl, die sich aus der Multiplikation von ἕνδεκα „elf“ mit χίλιοι „tausend“ ergibt

Abkürzungen:

Zahlzeichen: ͵ια / ͵ΙΑ

Herkunft:

Wortverbindung der Numeralen μύριοι (myrioi→ grc „zehntausend“ und χίλιοι (chilioi→ grc „tausend“ sowie dem Bindewort καί (kai→ grc „und“

Beispiele:

[1]

Wortbildungen:

μυριάκις καὶ χιλιάκις, μυριοστὸς καὶ χιλιοστός/ μυριοστή καὶ χιλιοστή/ μυριοστὸν καὶ χιλιοστόv

Übersetzungen

Bearbeiten
[1] Hermann Menge, Karl-Heinz Schäfer, Bernhard Zimmermann: Langenscheidt, Taschenwörterbuch Altgriechisch. Neubearbeitung. 13. Auflage. Langenscheidt, Berlin und München 2008, ISBN 978-3-468-11032-0

Quellen: