πεντεκαίδεκα

πεντεκαίδεκα (Altgriechisch)

Bearbeiten

Worttrennung:

πεντε·καί·δε·κα

Umschrift:

DIN 31634: pentekaideka

Aussprache:

IPA: [pentekaɪdeka]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] Zahlwort: die Kardinalzahl zwischen τέτταρες καὶ δέκα „vierzehn“ und ἑκκαίδεκα „sechzehn“

Abkürzungen:

Zahlzeichen: ιεʹ / ΙΕʹ

Herkunft:

zusammengesetzt aus den Zahlworten πέντε (pente) „fünf“ (indoeuropäisch *pénkʷe), dem Bindewort καί und δέκα (indoeuropäisch *déḱm̥t) „zehn“

Beispiele:

[1]

Wortbildungen:

πέμπτος καὶ δέκατος, πεντεκαιδεκάκις

Übersetzungen

Bearbeiten
[1] Hermann Menge, Karl-Heinz Schäfer, Bernhard Zimmermann: Langenscheidt, Taschenwörterbuch Altgriechisch. Neubearbeitung. 13. Auflage. Langenscheidt, Berlin und München 2008, ISBN 978-3-468-11032-0

Quellen: