ἑβδομήκοντα

ἑβδομήκοντα (Altgriechisch)

Bearbeiten

Worttrennung:

ἑβ·δο·μή·κον·τα

Umschrift:

DIN 31634: hebdomēkonta

Aussprache:

IPA: [hebdomɛː́konta]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] Zahlwort: die dekadische Kardinalzahl zwischen den Dekaden ἑξήκοντα „sechzig“ und ὀγδοήκοντα „achtzig“

Abkürzungen:

Zahlzeichen: οʹ / Οʹ

Herkunft:

abgeleitet vom indoeuropäischen Zahlwort *septm̥-ḱómt-h₂"siebzig", eigentlich siebenmal zehn

Beispiele:

[1]

Wortbildungen:

ἑβδομηκοντάβιβλος, ἑβδομηκονταετηρίς, ἑβδομηκονταετής, ἑβδομηκονταετία, ἑβδομηκοντάκις, ἑβδομηκοντάς, ἑβδομηκοντούτης, ἑβδομηκοστός

Übersetzungen

Bearbeiten
[1] Hermann Menge, Karl-Heinz Schäfer, Bernhard Zimmermann: Langenscheidt, Taschenwörterbuch Altgriechisch. Neubearbeitung. 13. Auflage. Langenscheidt, Berlin und München 2008, ISBN 978-3-468-11032-0

Quellen: