πεντακόσιοι (Altgriechisch) Bearbeiten

Numerale Bearbeiten

Worttrennung:

πεν·τα·κό·σι·οι

Umschrift:

DIN 31634: pentakosioi

Aussprache:

IPA: [pentakósioɪ]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] Zahlwort: die Kardinalzahl, die sich aus der Multiplikation von πέντε „fünf“ mit ἑκατόν „hundert“ ergibt

Abkürzungen:

Zahlzeichen: φʹ / Φʹ

Herkunft:

abgeleitet von der ursprünglichen Form des Suffixes -κάτιοι durch Assibilierung von „τ“ zu „σ“, woraus -κόσιοι entsteht

Beispiele:

[1]

Wortbildungen:

πεντακοσιάρχης, πεντακοσιαρχία, πεντακοσιομέδιμνος, πεντακοσιοστὴ, πεντακοσιοστύς, πεντακοσιάκις, πεντακοσιοστός

Übersetzungen Bearbeiten

[1] Hermann Menge, Karl-Heinz Schäfer, Bernhard Zimmermann: Langenscheidt, Taschenwörterbuch Altgriechisch. Neubearbeitung. 13. Auflage. Langenscheidt, Berlin und München 2008, ISBN 978-3-468-11032-0

Quellen: