přistoupit (Tschechisch)Bearbeiten

Verb, perfektivBearbeiten

Aspekt
imperfektives Verb perfektives Verb
přistupovat přistoupit
Zeitform Wortform
Futur 1. Person Sg. přistoupím
2. Person Sg. přistoupíš
3. Person Sg. přistoupí
1. Person Pl. přistoupíme
2. Person Pl. přistoupíte
3. Person Pl. přistoupí
Präteritum m přistoupil
f přistoupila
Partizip Perfekt   přistoupil
Partizip Passiv   přistoupen
Imperativ Singular   přistup
Alle weiteren Formen: Flexion:přistoupit

Anmerkung zum Aspekt:

Dieses perfektive, vollendete Verb wird dort verwendet, wo die Handlung abgeschlossen ist und nur einmalig stattfindet. Siehe auch Aspekt tschechischer Verben.

Worttrennung:

při·stou·pit

Aussprache:

IPA: [ˈpr̝̊ɪstɔʊ̯pɪt]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] oft přistoupit k + Dativ: mittels Schritten näherkommen; an etwas/jemanden herantreten, auf etwas/jemanden zutreten, zu etwas treten
[2] přistoupit do + Genitiv: ein Verkehrsmittel betreten; zusteigen
[3] přistoupit k + Dativ: an etwas teilnehmen; einer Sache beitreten, sich einer Sache anschließen, sich einer Sache beigesellen
[4] oft přistoupit k + Dativ: etwas in Angriff nehmen; an etwas herantreten, zu etwas schreiten, zu etwas übergehen, an etwas herangehen
[5] eine bestimmte (positive) Haltung zu etwas einnehmen; auf etwas eingehen, etwas annehmen

Synonyme:

[1] přiblížit se
[2] vstoupit
[3] přidružit se, přidat se
[4] započít, zahájit
[5] přivolit

Beispiele:

[1] Náš sbormistr přistoupil ke klavíru a uhodil akord D dur.
Unser Chormeister trat zum Klavier und schlug den D-Dur-Akkord an.
[2] V této stanici nikdo nepřistoupil.
In dieser Station ist niemand zugestiegen.
[3] Boj proti korupci nekončí například tím, že určitá země přistoupí k Evropské unii.
Der Kampf gegen die Korruption endet zum Beispiel nicht damit, dass ein bestimmtes Land der Europäischen Union beitritt.
[4] Pokud s námi nebude ochotna vláda jednat, přistoupíme k dalším akcím.
Falls die Regierung keine Bereitschaft zeigen wird mit uns zu verhandeln, werden wir zu weiteren Aktionen schreiten.
[4] Proč Írán přistoupil na platby za suroviny v Euro?
Warum ist der Iran zu Zahlungen für Rohstoffe in Euro übergegangen?
[5] Vláda na takové požadavky nepřistoupí.
Die Regierung wird auf solche Forderungen nicht eingehen.

Charakteristische Wortkombinationen:

[4] přistoupit ke krokůmSchritte unternehmen

Wortfamilie:

přístup, přistupovat, přístupný

ÜbersetzungenBearbeiten

[1–5] Internetová jazyková příručka - Ústav pro jazyk český AV ČR: „přistoupit
[1–5] Bohuslav Havránek (Herausgeber): Slovník spisovného jazyka českého. Prag 1960–1971: „přistoupiti
[1–5] Oldřich Hujer et al. (Herausgeber): Příruční slovník jazyka českého. Prag 1935–1957: „přistoupiti
[*] Langenscheidt Tschechisch-Deutsch, Stichwort: „přistoupit