Benutzer:Baisemain/Zu erledigen

AllgemeinBearbeiten

DeutschBearbeiten

RedewendungBearbeiten

VerbBearbeiten

EnglischBearbeiten

  • 2 und mehr Pluralformen für englische Substantive

RedewendungenBearbeiten

FranzösischBearbeiten

NiederländischBearbeiten

SubstantiveBearbeiten

informatie, rivaliteit, buitenland, tekst, uitdrukking, verschil, relatie, vraag, deur, raam, probleem, buurt, wijn, informatica, sjabloon, formaat, bladzijde, gids, e-mailadres, bioscoop

VerbenBearbeiten

bedoelen, drinken, gaan, gebeuren, gebruiken, halen, helpen, kijken, klimmen, laten, lijken, luisteren, roeien, praten, spelen, spreken, staan, toetsen, trouwen, vertalen, vinden, voetballen, vragen, weten, winnen, wonen, zeggen, zetten, opslaan, uitleggen,

PräpositionenBearbeiten

over, aan, voor, in, met, onder, tussen, achter

Adverbien, SonstigesBearbeiten

altijd, al, graag, ook, soms,erg, wel, maar, nog, gisteren, [[]], [[]], [[]], [[]], [[]], [[]],

GrammatikbegriffeBearbeiten

werkwoord, prepositie, infinitief, infininitiefvorm, voorzetsel, lidwoord, [[]],

ArabischBearbeiten