הײַנט‎ (Jiddisch) Bearbeiten

Adverb Bearbeiten

Worttrennung:

הײַנט

Umschrift:

YIVO: haynt

Aussprache:

IPA: [haɛ̯nt]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] am derzeitigen, gegenwärtigen Tag (der gerade abläuft); am heutigen Tag
[2] in der gegenwärtigen Zeit; in der heutigen Zeit

Herkunft:

Bei dem Temporaladverb handelt es sich um eine Entlehnung aus dem Mittelhochdeutschen,[1] für das Formen wie heint → gmh[2] und hînt → gmh[1][3] (vergleiche landschaftlich deutsches heint und hint) bezeugt sind. Diese sind Stummelwörter zu mittelhochdeutschem hînaht → gmhheute oder gestern zu Nacht oder Abend[4] (vergleiche veraltetes deutsches heinacht und hinacht), das seinerseits zurückgeht auf althochdeutsches hînaht → gohheute Nacht, diese (vergangene oder kommende) Nacht‘,[5] einer Zusammenziehung von hia naht → goh.[4]

Synonyme:

[2] הײַנט צו טאָג‎ (YIVO: haynt tsu tog)  / הײַנטצוטאָג‎ (YIVO: haynttsutog

Gegenwörter:

[1, 2] מאָרגן‎ (YIVO: morgn) , נעכטן‎ (YIVO: nekhtn

Beispiele:

[1] „ער האָט געהאַט אַ געפיל, אַז הײנט װעט זי אים מער נישט שטעלן קײן װידערשטאַנד…“[6]‎ (YIVO: Er hot gehat a gefil, az haynt vet zi im mer nisht shteln keyn vidershtand…
offizielle Übersetzung: „Vielleicht gab sie heute ihren Widerstand auf …“[7]
wörtlichere Übersetzung: „Er hatte das Gefühl, dass sie ihm heute keinen Widerstand mehr leisten werde…“
[1] „פון װאַנען װײסט די פרעמדע פרױ, אַז מאַ איז הײנט אין דערפרי נעלם געװאָרן?“[8]‎ (YIVO: Fun vanen veyst di fremde froy, az ma iz haynt in derfri nelm gevorn?
„Woher weiß die fremde Frau, dass Mutter heute früh verschwunden ist?“
[2] „הײַנט ציט דײַטשלאַנד צו די יונגע ישׂראלים, װי אַ מאַגנעט.“[9]‎ (YIVO: Haynt tsit Daytshland tsu di yunge yisroylim, vi a magnet.
„Heute zieht Deutschland junge Israelis wie ein Magnet an.“

Redewendungen:

[1] ניט הײַנט געדאַכט‎ (YIVO: nit haynt gedakht[10]

Sprichwörter:

[1] אַמאָל פֿלעגן די עלטערן לערנען די קינדער רעדן; הײַנט לערנען די קינדער די עלטערן שװײַגן‎ (YIVO: amol flegn di eltern lernen di kinder redn; haynt lernen di kinder di eltern shvaygn[11]
[1] בעסער הײַנט אַן אײ אײדער מאָרגן אַן אָקס‎ (YIVO: beser haynt an ey eyder morgn an oks[12]
[1] הײַנט אײנער, מאָרגן צען – אַלע טאָג זאָלן מיר דאָס זען‎ (YIVO: haynt eyner, morgn tsen – ale tog zoln mir dos zen[13]

Charakteristische Wortkombinationen:

[1] הײַנט אױף דער נאַכט, הײַנט בײַ נאַכט‎ (YIVO: haynt oyf der nakht, haynt bay nakht)  ‚heute Nacht‘, הײַנט אין אָװנט‎ (YIVO: haynt in ovnt)  ‚heute Abend‘, הײַנט אין דער פֿרי‎ (YIVO: haynt in der fri)  ‚heute früh / Früh
[1] פֿון הײַנט איבער אַ יאָר‎ (YIVO: fun haynt iber a yor)  ‚heute in einem Jahr / landschaftlich: heute über ein Jahr

Wortbildungen:

[1, 2] Adjektiv: הײַנטיק‎ (YIVO: hayntik
[1, 2] Adverbien: הײַנט־מאָרגן‎ (YIVO: hayntmorgn) , הײַנטמאָל‎ (YIVO: hayntmol
[1, 2] Verb: דערהײַנטיקן‎ (YIVO: derhayntikn
[2] Adjektive: הײַנטװעלטיג‎ (YIVO: hayntveltik) , הײַנטמאָדיש‎ (YIVO: hayntmodish) , הײַנטצײַטיק‎ (YIVO: haynttsaytik) , הײַנטצײַטיש‎ (YIVO: haynttsaytish

Übersetzungen Bearbeiten

[1, 2] Uriel Weinreich: מאָדערן ענגליש-ייִדיש ייִדיש-ענגליש װערטערבוך‎. Modern English-Yiddish Yiddish-English Dictionary. New paperback edition, Schocken Books, New York 1987, ISBN 0-8052-0575-6 (Lizenzausgabe des YIVO Institute for Jewish Research, New York 1968), Stichwort »today«, Seite 334 (englisch-jiddischer Teil) sowie Stichwort »הײַנט‎«, Seite 638 (jiddisch-englischer Teil).
[1, 2] Alexander Harkavy: Yiddish-English Dictionary. With a treatise on Yiddish reading, orthography, and dialectal variations. 6., verbesserte und ergänzte Auflage. Hebrew Publishing Company, New York 1910 (Digitalisat), Stichwort »הײנט‎«, Seite 127.
[1, 2] Alexander Harkavy: Complete English-Yiddish Dictionary. 11., verbesserte und ergänzte Auflage. Hebrew Publishing Company, New York 1910 (Digitalisat), Stichwort »To-day«, Seite 643.
[1, 2] ייִדיש װערטערבוך אױפֿן װעב Yiddish Dictionary Online „הײַנט
[1, 2] Hermann L. Strack: Jüdisches Wörterbuch mit besonderer Berücksichtigung der gegenwärtig in Polen üblichen Ausdrücke. J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig 1916 (Internet Archive), Stichwort »הײנט‎«, Seite 54.
[1, 2] י. ל. װינאָקור‎: אידיש־שפּאַנישער װערטער־בּ‬וך‎. בוכהאַנדלונג ג. קאַפּלאַנסקי און דרוקערײ מושקאַט און זאַסלאַװסקי‎, Buenos Aires 1931 (Internet Archive), Stichwort »הײנט‎«, Spalte 183.
[1, 2] ס. ראָכקינד, ה. שקליאר‎/С. Рохкинд, Г. Шкляр: ייִדיש־רוסישער װערטערבּוכ‎/Еврейско-русский словарь. פארלאג פונ דער װינשאפט-אקאדעמיע פונ װססר‎/Издательство Академии наук БССР, מינסק‎/Минск 1940 (Internet Archive), Stichwort »הײַנט‎ .Ⅰ«, Seite 263.
[1, 2] Alexander Harkavy; with an introduction by Dovid Katz: Yiddish-English-Hebrew Dictionary. 1. Auflage. Yale University Press in cooperation with the YIVO Institute for Jewish Research, New Haven/London 2006, ISBN 0-300-10839-7 (Reprint of the 1928 expanded second edition), Stichwort »הײַנט‎«, Seite 191.
[1, 2] Raphael Finkel: Yiddish Dictionary Lookup. www.cs.uky.edu, abgerufen am 20. März 2021 (Surface-Link).
[1, 2] Dovid Katz: A Yiddish Cultural Dictionary for the 21st Century. Vilnius 2020 (URL, abgerufen am 20. März 2021).

Quellen:

 1. 1,0 1,1 Max Weinreich; Paul Glasser (Herausgeber): History of the Yiddish Language. Volume 2, Yale University Press in cooperation with the YIVO Institute for Jewish Research, New Haven/London 2008 (Originaltitel: געשיכטע פֿון דער ייִדישער שפּראַך, übersetzt von Shlomo Noble, unter Mitarbeit von Joshua A. Fishman aus dem Jiddischen), ISBN 978-0-300-10959-7, Seite A572–A573.
 2. Lexer: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch „heint
 3. Lexer: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch „hînt
 4. 4,0 4,1 Lexer: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch „hî-naht
 5. Elisabeth Karg-Gasterstädt und Theodor Frings (Herausgeber): Althochdeutsches Wörterbuch. Auf Grund der von Elias v. Steinmeyer hinterlassenen Sammlungen im Auftrag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Leipzig 1952-2015ff. (hînaht)
 6. יצחק באשעװיס זינגער‎: דער קונצנמאכער פון לובלין‎. ראָמאַן‎. פאַרלאַג „המנורה“‎, תל־אביבתשל״ב‎ / 1971, Seite 143 (Zitiert nach Internet Archive).
 7. Isaac Bashevis Singer: Der Zauberer von Lublin. Roman. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1978 (Originaltitel: דער קונצנמאַכער פון לובלין, übersetzt von Susanna Rademacher), ISBN 3-498-06071-6, Seite 129 (Zitiert nach Google Books).
 8. חנן אַיאַלטי‎: װײטער פון ברוקלין‎. ראָמאַן‎. פאַרלאַג „אַכסניא“‎, ניו־יאָרק/מאָנטעװידעאָ1958, Seite 189 (Zitiert nach Internet Archive).
 9. איתן פֿינקעלשטײן‎: דײַטשלאַנד־ישׂראל: דער נס פֿון 20סטן יאָרהונדערט‎. In: פֿאָרװערטס‎. The Jewish Daily Forward. 12. Juni 2015 (Onlineausgabe: URL, abgerufen am 20. März 2021).
 10. Sol Steinmetz: Yiddish and English. The Story of Yiddish in America. Second Edition, The University of Alabama Press, Tuscaloosa 2001, ISBN 0-8173-1103-3, Seite 31 (Google Books; Originalausgabe 1986).
 11. Nach Fred Kogos: 1001 Yiddish Proverbs. A Storehouse of folk wit and wisdom from the Jewish past and present. A Citadel Press Book Published by Carol Publishing Group, New York 1993, ISBN 0-8065-0455-2, Seite 34, Nummer 163 (Erstausgabe 1970).
 12. Nach Fred Kogos: 1001 Yiddish Proverbs. A Storehouse of folk wit and wisdom from the Jewish past and present. A Citadel Press Book Published by Carol Publishing Group, New York 1993, ISBN 0-8065-0455-2, Seite 62, Nummer 340 (Erstausgabe 1970).
 13. Max Weinreich; Paul Glasser (Herausgeber): History of the Yiddish Language. Volume 1, Yale University Press in cooperation with the YIVO Institute for Jewish Research, New Haven/London 2008 (Originaltitel: געשיכטע פֿון דער ייִדישער שפּראַך, übersetzt von Shlomo Noble, unter Mitarbeit von Joshua A. Fishman aus dem Jiddischen), ISBN 978-0-300-10960-3, Seite A182.
 14. Nach Dovid Katz: Genetic Notes on Netherlandic Yiddish Vocalism. September 1978, Seite 31, abgerufen am 20. März 2021 (PDF: 2,4 MB).
 15. Nach Jürg Fleischer: Westjiddisch in der Schweiz und Südwestdeutschland. Tonaufnahmen zum Surbtaler und Hegauer Jiddisch. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2005 (Beihefte zum Language and Culture Atlas of Ashkenazic Jewry; Band 4), ISBN 3-484-73104-4, Seite 123 (Zitiert nach Google Books), Seite 132 (Zitiert nach Google Books), Seite 137 (Zitiert nach Google Books), Seite 150 (Zitiert nach Google Books), Seite 170 (Zitiert nach Google Books).
 16. Nach ebenda, Seite 75 (Zitiert nach Google Books), Seite 187 (Zitiert nach Google Books).
 17. Nach ebenda, Seite 132 (Zitiert nach Google Books), Seite 171 (Zitiert nach Google Books), Seite 180 (Zitiert nach Google Books).
 18. Nach Mogens Dyhr, Ingeborg Zint: Lubliner Jiddisch. Ein Beitrag zur Sprache und Kultur des Ostjiddischen im 20. Jahrhundert anhand eines Idiolekts. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1988 (PHONAI ; Band 37, ISSN 0554-0992), ISBN 3-484-23137-8, Seite 144 (Zitiert nach Google Books).
 19. 19,0 19,1 19,2 19,3 Nach Max Weinreich; Paul Glasser (Herausgeber): History of the Yiddish Language. Volume 2, Yale University Press in cooperation with the YIVO Institute for Jewish Research, New Haven/London 2008 (Originaltitel: געשיכטע פֿון דער ייִדישער שפּראַך, übersetzt von Shlomo Noble, unter Mitarbeit von Joshua A. Fishman aus dem Jiddischen), ISBN 978-0-300-10959-7, Seite 581.
 20. Nach Ulrike Kiefer: Gesprochenes Jiddisch. Textzeugen einer europäisch-jüdischen Kultur. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1995 (Beihefte zum Language and Culture Atlas of Ashkenazic Jewry; Band 1), ISBN 3-484-73101-x, Seite 144 (Zitiert nach Google Books).
 21. Nach Dovid Katz: Genetic Notes on Netherlandic Yiddish Vocalism. September 1978, Seite 31, abgerufen am 20. März 2021 (PDF: 2,4 MB).
 22. Nach Jürg Fleischer: Westjiddisch in der Schweiz und Südwestdeutschland. Tonaufnahmen zum Surbtaler und Hegauer Jiddisch. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2005 (Beihefte zum Language and Culture Atlas of Ashkenazic Jewry; Band 4), ISBN 3-484-73104-4, Seite 123 (Zitiert nach Google Books), Seite 132 (Zitiert nach Google Books), Seite 137 (Zitiert nach Google Books), Seite 150 (Zitiert nach Google Books), Seite 170 (Zitiert nach Google Books).
 23. Nach ebenda, Seite 75 (Zitiert nach Google Books), Seite 187 (Zitiert nach Google Books).
 24. Nach ebenda, Seite 132 (Zitiert nach Google Books), Seite 171 (Zitiert nach Google Books), Seite 180 (Zitiert nach Google Books).
 25. Nach Mogens Dyhr, Ingeborg Zint: Lubliner Jiddisch. Ein Beitrag zur Sprache und Kultur des Ostjiddischen im 20. Jahrhundert anhand eines Idiolekts. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1988 (PHONAI ; Band 37, ISSN 0554-0992), ISBN 3-484-23137-8, Seite 144 (Zitiert nach Google Books).
 26. Nach Ulrike Kiefer: Gesprochenes Jiddisch. Textzeugen einer europäisch-jüdischen Kultur. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1995 (Beihefte zum Language and Culture Atlas of Ashkenazic Jewry; Band 1), ISBN 3-484-73101-x, Seite 144 (Zitiert nach Google Books).

Substantiv, m Bearbeiten

Singular

Plural

Nominativ הײַנט‎ דער

Akkusativ הײַנט‎ דעם

די

Dativ הײַנט‎ דעם

די

Worttrennung:

הײַנט‎, kein Plural

Umschrift:

YIVO: haynt

Aussprache:

IPA: [haɛ̯nt]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] gegenwärtige Zeit; heutige Zeit

Sinnverwandte Wörter:

[1] איצט‎ (YIVO: itst

Gegenwörter:

[1] מאָרגן‎ (YIVO: morgn) , נעכטן‎ (YIVO: nekhtn

Beispiele:

[1] „און װידער האָבן זײ נישט געװוּסט פון קײן צײט. ס׳איז בײ זײ נישט געװען קײן נעכטן, קײן מאָרגן, נאָר אַן אױסגעפילטער הײנט.“[1]‎ (YIVO: Un vider hobn zey nisht gevust fun keyn tsayt. S’iz bay zey nisht geven keyn nekhtn, keyn morgn, nor an oysgefilter haynt.
„Und wieder gab es um sie beide keine Zeit, kein Gestern und kein Morgen, nur ein erfülltes Heute.[2]
[1] „די דאָזיקע פֿראַגע בלײַבט דערװײַל אָפֿן, אָבער עס איז מסתּמא ניט צופֿעליק, אַז דװקא אינעם איצטיקן מאָמענט, װען אײראָפּע שטײט, דאַכט זיך, אױפֿן שװעל פֿון אַ נײַעם קריזיס, װענדט מען זיך צו דעם פֿאַרגעסענעם עבֿר, כּדי בעסער צו פֿאַרשטײן דעם הײַנט.“[3]‎ (YIVO: Di dozike frage blaybt dervayl ofn, ober es iz mistome nit tsufelik, az dafke inem itstike moment, ven Eyrope shteyt, dakht zikh, oyfn shvel fun a nayem krizis, vendt men zikh tsu dem fargesenem over, kedey beser tsu farshteyn dem haynt.
„Die besagte Frage bleibt vorerst offen, aber es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass ausgerechnet im gegenwärtigen Moment, in dem Europa, wie es scheint, am Rande einer neuen Krise steht, man sich der vergessenen Vergangenheit zuwendet, um das Heute besser zu verstehen.“

Übersetzungen Bearbeiten

[1] Uriel Weinreich: מאָדערן ענגליש-ייִדיש ייִדיש-ענגליש װערטערבוך‎. Modern English-Yiddish Yiddish-English Dictionary. New paperback edition, Schocken Books, New York 1987, ISBN 0-8052-0575-6 (Lizenzausgabe des YIVO Institute for Jewish Research, New York 1968), Stichwort »הײַנט‎«, Seite 638 (jiddisch-englischer Teil).
[1] Alexander Harkavy; with an introduction by Dovid Katz: Yiddish-English-Hebrew Dictionary. 1. Auflage. Yale University Press in cooperation with the YIVO Institute for Jewish Research, New Haven/London 2006, ISBN 0-300-10839-7 (Reprint of the 1928 expanded second edition), Stichwort »הײַנט‎«, Seite 191.

Quellen:

 1. ליאָן פױכטװאַנגער‎: די יידישע טאָכטער פון טאָלעדאָ‎. ערשטער באַנד‎, פאַרלאַג יידיש בּוך‎, װאַרשע1960, Seite 209 (Zitiert nach Internet Archive).
 2. Lion Feuchtwanger: Die Jüdin von Toledo. In: Gesammelte Werke in Einzelausgaben. 2. Auflage. Band 9: Die Jüdin von Toledo und Jefta und seine Tochter, Aufbau-Verlag, Berlin/Weimar 1966, Seite 177 (Zitiert nach Google Books).
 3. מיכאל קרוטיקאָװ‎: ייִדיש װי אַן אָפּזאָג אױפֿן אײראָפּעיִשן נאַציאָנאַליזם‎. In: פֿאָרװערטס‎. The Jewish Daily Forward. 8. Juni 2018 (Onlineausgabe: URL, abgerufen am 20. März 2021).
 4. Nach Jürg Fleischer: Westjiddisch in der Schweiz und Südwestdeutschland. Tonaufnahmen zum Surbtaler und Hegauer Jiddisch. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2005 (Beihefte zum Language and Culture Atlas of Ashkenazic Jewry; Band 4), ISBN 3-484-73104-4, Seite 147 (Zitiert nach Google Books).

Ähnliche Wörter (Jiddisch):

ähnlich geschrieben und/oder ausgesprochen:
Levenshtein-Abstand von 1: הײַנו‎ (YIVO: hayne