Positiv Komparativ Superlativ
bouřlivý bouřlivější nejbouřlivější
Alle weiteren Formen: Flexion:bouřlivý

Aussprache:

IPA: [ˈbɔʊ̯r̝lɪviː]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] von starken Winden/Stürmen geprägt; stürmisch, gewittrig
[2] unruhig, heftig, leidenschaftlich; stürmisch
[3] mit großer Lautstärke verbunden; stürmisch, lautstark
[4] schnell ablaufend; stürmisch

Synonyme:

[1] rozbouřený
[2] nepokojný, nevázaný, pohnutý, prudký, turbulentní
[3] hlučný
[4] turbulentní

Sinnverwandte Wörter:

[4] revoluční

Gegenwörter:

[1] klidný, mírný
[2] klidný, pokojný
[3] tichý

Beispiele:

[1] Loď se na bouřlivém moři nebezpečně nakláněla.
Das Schiff hat sich im stürmischen Meer gefährlich zur Seite geneigt.
[1] Ačkoli je jezero používané pro různé rekreační aktivity, počasí na něm je často bouřlivé.
Obwohl der See für verschiedene Erholungsaktivitäten genutzt wird, ist das Wetter dort oft stürmisch.
[2] Rutinní schůze katedry se proměnila v bouřlivé střetnutí, na němž si členové katedry navzájem vyčítali své chyby.
Das Routine-Treffen des Lehrstuhls artete zu einem heftigen Streit aus, bei dem sich die Mitglieder des Lehrstuhls gegenseitig ihre Fehler vorwarfen.
[2] Darwinova přednáška v Německu vyvolala vlnu bouřlivých diskuzí o jeho evoluční teorii.
Darwins Vortrag löste in Deutschland eine Welle stürmischer Diskussionen über seine Evolutionstheorie aus.
[2] U nemocné obvykle dochází k nástupu bouřlivých emocí – hněvu, agresi, obviňování, odmítání reality – nebo naopak k naprosté apatii.
Bei der Kranken kommt es gewöhnlich zum Auftreten stürmischer Emotionen – Zorn, Agression, Anschuldigungen, Ablehnung der Realität – oder auf der anderen Seite zur absoluten Apathie.
[3] Publikum zpěvačku zahrnulo bouřlivými ovacemi.
Das Publikum überschüttete die Sängerin mit stürmischen Ovationen.
[3] Průvod se ubíral městem za zpěvu národních písní a bouřlivého provolání slávy Masarykovi, československým legiím a republice.
Der Umzug begab sich durch die Stadt unter dem Gesang von Volksliedern und einer stürmischen Proklamation des Ruhms von Masaryk, den tschechoslowakischen Legionen und der Republik.
[4] Oblast vývoje webových aplikací prochází v posledním desetiletí velmi bouřlivým rozvojem.
Die Entwicklung von WEB-Applikationen durchläuft in den letzten zehn Jahren eine sehr stürmische Entwicklung.
[4] V bouřlivém roce 1848 propukla po celé Evropě vlna povstání a revolucí.
Im stürmischen Jahr 1848 brach in ganz Europa eine Welle von Aufständen und Revolutionen aus.

Wortfamilie:

bouře, bouřit, bouřka, bouřlivě, bouřlivost

Übersetzungen

Bearbeiten
[*] Internetová jazyková příručka – Ústav pro jazyk český AV ČR: „bouřlivý
[1–4] Bohuslav Havránek (Herausgeber): Slovník spisovného jazyka českého. Prag 1960–1971: „bouřlivý
[1–4] Oldřich Hujer et al. (Herausgeber): Příruční slovník jazyka českého. Prag 1935–1957: „bouřlivý
[1–4] Internetový slovník současné češtiny - Lingea s.r.o.: „bouřlivý