Verzeichnis:Tschechisch/Zahlen

Alle Verzeichnisse
Was ist ein Verzeichnis?
↑ Verzeichnis Tschechisch
Auch diese Seite lebt von deiner Mitarbeit. Hilf mit, sie auszubauen!
→ andere Verzeichnisse „Zahlen“

Grund- und Ordnungszahlen, VervielfältigungszahlenBearbeiten

die Grundzahlen die Ordnungszahlen die Vervielfältigungszahlen
arabische
Zahl
Numerale, Zahlwort arabische
Zahl
Ordinalzahl,
Ordnungszahlwort
Verviel-
fältiger
Vervielfältigungs-
zahlwort
0 nula
1 jeden m /jedna f /jedno n 1. první
1x
jedenkrát, jednou
2 dva m /dvě f /dvě n 2. druhý m /druhá f /druhé n
2x
dvakrát
3 tři 3. třetí
3x
třikrát
4 čtyři 4. čtvrtý
4x
čtyřikrát
5 pět 5. pátý
5x
pětkrát
6 šest 6. šestý
6x
šestkrát
7 sedm 7. sedmý
7x
sedmkrát
8 osm 8. osmý
8x
osmkrát
9 devět 9. devátý
9x
devětkrát
10 deset 10. desátý
10x
desetkrát
11 jedenáct 11. jedenáctý
11x
jedenáctkrát
12 dvanáct 12. dvanáctý
12x
dvanáctkrát
13 třináct 13. třináctý
13x
třináctkrát
14 čtrnáct 14. čtrnáctý
14x
čtrnáctkrát
15 patnáct 15. patnáctý
15x
patnáctkrát
16 šestnáct 16. šestnáctý
16x
šestnáctkrát
17 sedmnáct 17. sedmnáctý
17x
sedmnáctkrát
18 osmnáct 18. osmnáctý
18x
osmnáctkrát
19 devatenáct 19. devatenáctý
19x
devatenáctkrát
20 dvacet 20. dvacátý
20x
dvacetkrát
21 dvacet jeden, jednadvacet 21. dvacátý první, jedenadvacátý
21x
jedenadvacetkrát
22 dvacet dva 22. dvacátý druhý
22x
dvaadvacetkrát
23 dvacet tři 23. dvacátý třetí
23x
třiadvacetkrát
30 třicet 30. třicátý
30x
třicetkrát
31 třicet jeden 31. třicátý první
31x
jedenatřicetkrát
40 čtyřicet 40. čtyřicátý
40x
čtyřicetkrát
50 padesát 50. padesátý
50x
padesátkrát
60 šedesát 60. šedesátý
60x
šedesátkrát
70 sedmdesát 70. sedmdesátý
70x
sedmdesátkrát
80 osmdesát 80. osmdesátý
80x
osmdesátkrát
90 devadesát 90. devadesátý
90x
devadesátkrát
99 devadesát devět 99. devadesátý devátý
99x
devětadevadesátkrát
100 sto 100. stý
100x
stokrát
101 sto jeden 101. stý první
101x
stojedenkrát
123 sto dvacet tři 123. stý dvacátý třetí
200 dvě stě 200. dvoustý
300 tři sta 300. třístý
400 čtyři sta 400. čtyřstý
500 pět set 500. pětistý
600 šest set 600. šestistý
700 sedm set 700. sedmistý
800 osm set 800. osmistý
900 devět set 900. devítistý
1.000 tisíc 1000. tisící
2.000 dva tisíce 2000. dvoutisící
3.000 tři tisíce 3000. třítisící
4.000 čtyři tisíce 4000. čtyřtisící
5.000 pět tisíc 5000. pětitisící
1.000.000 = 106 milion, milión 1000000. milióntý
2.000.000 = 2x106 dva milióny 2000000.
5.000.000 = 5x106 pět miliónů 5000000.
1.000.000.000 = 109 miliarda 1000000000.
2.000.000.000 = 2x109 dvě miliardy 2000000000.
5.000.000.000 = 5x109 pět miliard 5000000000.
nekonečno - nekonečný