Verzeichnis:Tschechisch/Personalpronomen


Tschechische Personalpronomen Bearbeiten

Singular
Kasus   1. Person 2. Person 3. Person
Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ betont ty on ona ono
Genitiv unbetont ho ho
betont mne tebe jeho jeho
nach Präposition něho něho
Dativ unbetont mi ti mu mu
betont mně tobě jemu jemu
nach Präposition němu němu
Akkusativ unbetont ho ji je, ho
betont mne tebe jeho, jej
nach Präposition něho, něj ni
Vokativ betont ty
Lokativ nach Präposition mně tobě něm něm
Instrumental unbetont mnou tebou jím jím
nach Präposition ním ním
Plural
Kasus   1. Person 2. Person 3. Person
Maskulinum Femininum Neutrum
Nominativ belebt, betont my vy oni ony ona
unbelebt, betont ony
Genitiv betont, unbetont nás vás jich
nach Präposition nich
Dativ betont, unbetont nám vám jim
nach Präposition nim
Akkusativ betont, unbetont nás vás je
nach Präposition
Vokativ betont vy
Lokativ nach Präposition nás vás nich
Instrumental betont, unbetont námi vámi jimi
nach Präposition nimi

Tschechische reflexive Personalpronomen Bearbeiten

Die Tabelle der tschechischen reflexiven Personalpronomen findest du hier.