μάθημα (Altgriechisch)Bearbeiten

Substantiv, nBearbeiten

Singular Plural

Nominativ τὸ μάθημα τὰ μαθήματα

Genitiv τοῦ μαθήματος τῶν μαθημάτων

Dativ τῷ μαθήματι τοῖς μαθήμασι(ν)

Akkusativ τὸ μάθημα τὰ μαθήματα

Vokativ (ὦ) μάθημα (ὦ) μαθήματα

Worttrennung:

μά·θη·μα, Plural: μα·θή·μα·τα

Umschrift:

DIN 31634: mathēma

Bedeutungen:

[1] das, was gelernt wurde: Wissen
[2] Anwendung von [1]: Lehre, Wissenschaft
[3] [2] speziell: Mathematik, Arithmetik, Geometrie
[4] Vermittlung von [1]: Unterricht

Beispiele:

[1]

ÜbersetzungenBearbeiten

[1–4] Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch - Deutsches Handwörterbuch (in zwei Bänden). 3. Auflage. Vieweg und Sohn, Braunschweig 1914, Band 2, Seite 80, Eintrag „μάθημα“
[1–4] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „μάθημα“.