λέγω (Altgriechisch)Bearbeiten

VerbBearbeiten

Tempus Aktiv Medium Passiv
Präsens λέγω λέγομαι
Futur λέξω
ἐρῶ
λέξομαι λεχθήσομαι
ῥηθήσομαι
Aorist ἔλεξα
εἶπον
ἐλεξάμην ἐλέχθην
ἐρρήθην
Perfekt εἴρηκα λέλεγμαι
εἴρημαι
Alle weiteren Formen: Flexion:λέγω

Worttrennung:

λέ·γω

Umschrift:

legō

Aussprache:

IPA: []

Bedeutungen:

[1] etwas mündlich äußern; sagen, sprechen, reden, nennen, erzählen, erwähnen, melden, heißen

Sinnverwandte Wörter:

[1] ἀγορεύω

Gegenwörter:

[1] πράττω

Beispiele:

[1] „ἀλλ’ ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν ἠ’ ἱερῆα, / ἢ καὶ ὀνειροπόλον, καὶ γάρ τ’ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν, / ὅς κ’ εἴποι ὅ τι τόσσον ἐχώσατο Φοῖβος Ἀπόλλων, / εἴ ταρ ὅ γ’ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται ἠδ’ ἑκατόμβης, / αἴ κέν πως ἀρνῶν κνίσης αἰγῶν τε τελείων / βούλητ’ ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι.“ (Hom. Il. 1,62–65)[1]
[1] episch: „τοὶ γὰρ ἐγὼν ἐρέω, σὺ δὲ σύνθεο καί μοι ὄμοσσον / ἦ μέν μοι πρόφρων ἔπεσιν καὶ χερσὶν ἀρήξειν·“ (Hom. Il. 1,76–77)[2]

Wortbildungen:

[1] ἀντιλέγω, διαλέγομαιι, ἐκλέγω, καταλέγω, συλλέγω

ÜbersetzungenBearbeiten

[1] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „λέγω“.
[1] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „λέγω“.
[1] Wilhelm Gemoll: Griechisch-deutsches Schul- und Handwörterbuch. Von W. Gemoll und K. Vretska. 10. Auflage. Oldenbourg, München 2006, ISBN 978-3-637-00234-0, Seite 496.

Quellen:

  1. Homerus; Martin L. West (Herausgeber): Ilias. stereotype 1. Auflage. Volumen prius Rhapsodias I–XII continens, K. G. Saur, München/Leipzig 2006, ISBN 978-3-598-71430-6 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Erstauflage 1998), Seite 7–8.
  2. Homerus; Martin L. West (Herausgeber): Ilias. stereotype 1. Auflage. Volumen prius Rhapsodias I–XII continens, K. G. Saur, München/Leipzig 2006, ISBN 978-3-598-71430-6 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Erstauflage 1998), Seite 9.

VerbBearbeiten

Tempus Aktiv Medium Passiv
Präsens λέγω λέγομαι
Futur λέξω λέξομαι λεγήσομαι
Aorist ἔλεξα ἐλεξάμην ἐλέγην
Perfekt εἴλοχα εἴλεγμαι
Alle weiteren Formen: Flexion:λέγω

Worttrennung:

λέ·γεω

Umschrift:

legō

Aussprache:

IPA: []

Bedeutungen:

[1] Dinge an eine Stelle zusammentragen: lesen, zusammenlesen, auflesen, sammeln
[2] jemanden, etwas als Teil von etwas ansehen: zu etwas zählen, zu/unter etwas rechnen

Beispiele:

[1]

ÜbersetzungenBearbeiten

[1, 2] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „λέγω“.
[1, 2] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „λέγω“.
[1, 2] Wilhelm Gemoll: Griechisch-deutsches Schul- und Handwörterbuch. Von W. Gemoll und K. Vretska. 10. Auflage. Oldenbourg, München 2006, ISBN 978-3-637-00234-0, Seite 496