Verzeichnis:Tschechisch/Possessivpronomen


Tschechische Possessivpronomen Bearbeiten

zum Personalpronomen (1. Person Singular) Bearbeiten

Kasus Singular Plural
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Nominativ můj moje moje moji moje moje
Genitiv mého mojí mého mých
Dativ mému mojí mému mým
Akkusativ mého můj mojimou moje moje moje
Lokativ mém mojí mém mých
Instrumental mým mojímou mým mými

zum Personalpronomen ty (2. Person Singular) Bearbeiten

Kasus Singular Plural
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Nominativ tvůj tvojetvá tvojetvé tvojitví tvojetvé tvojetvá
Genitiv tvého tvojítvé tvého tvých
Dativ tvému tvojítvé tvému tvým
Akkusativ tvého tvůj tvojitvou tvojetvé tvojetvé tvojetvá
Lokativ tvém tvojítvé tvém tvých
Instrumental tvým tvojítvou tvým tvými

zum Personalpronomen on (3. Person Singular, Maskulinum) Bearbeiten

alle Kasus und Numeri: jeho

zum Personalpronomen ona (3. Person Singular, Femininum) Bearbeiten

Kasus Singular Plural
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Nominativ její její její její její její
Genitiv jejího její jejího jejích
Dativ jejímu její jejímu jejím
Akkusativ jejího její její její její její
Lokativ jejím její jejím jejích
Instrumental jejím její jejím jejími

zum Personalpronomen ono (3. Person Singular, Neutrum) Bearbeiten

alle Kasus und Numeri: jeho

zum Personalpronomen my (1. Person Plural) Bearbeiten

Kasus Singular Plural
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Nominativ náš naše naše naši naše naše
Genitiv našeho naší našeho našich
Dativ našemu naší našemu našim
Akkusativ našeho náš naši naše naše naše
Lokativ našem naší našem našich
Instrumental naším naší naším našimi

zum Personalpronomen vy (2. Person Plural) Bearbeiten

Kasus Singular Plural
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Nominativ váš vaše vaše vaši vaše vaše
Genitiv vašeho vaší vašeho vašich
Dativ vašemu vaší vašemu vašim
Akkusativ vašeho váš vaši vaše vaše vaše
Lokativ vašem vaší vašem vašich
Instrumental vaším vaší vaším vašimi

zu den Personalpronomen oni, ony, ona (3. Person Plural) Bearbeiten

alle Kasus und Numeri: jejich

Anmerkung:

Das Possessivpronomen zu on (3. Person Singular, Maskulinum) und ono (3. Person Singular, Neutrum) jeho sowie das Possessivpronomen zu oni/ony/ona (3. Person Plural) jejich werden nicht dekliniert.
Das Possessivpronomen zu ona (3. Person Singular, Femininum) její wird wie ein weiches Adjektiv dekliniert.

Tschechische reflexive Possessivpronomen Bearbeiten

Die Tabelle der tschechischen reflexiven Possessivpronomen sind hier zu finden.