βουλή (Altgriechisch)Bearbeiten

Substantiv, fBearbeiten

Singular Plural

Nominativ ἡ βουλή αἱ βουλαί

Genitiv τῆς βουλῆς τῶν βουλῶν

Dativ τῇ βουλῇ ταῖς βουλαῖς

Akkusativ τὴν βουλήν τὰς βουλάς

Vokativ (ὦ) βουλή (ὦ) βουλαί

Nebenformen:

dorisch, arkadisch: βωλά, lesbisch: βόλλα

Worttrennung:

βου·λή, Plural: βου·λαί

Umschrift:

boulē, Plural: boulai

Bedeutungen:

[1] Wille, Absicht, Plan, Ratschluss, Beschluss, Wunsch
[2] etwas, das man jemandem erteilt, um ihm zu helfen; Ratschlag, Rat
[3] Vorgang, bei dem Argumente ausgetauscht oder abgewägt werden; Beratschlagung, Beratung
[4] Politik: Rat, Ratsversammlung

Herkunft:

seit der Ilias bezeugte Ableitung zu dem Verb βούλομαι (boulomai) → grc[1][2]

Gegenwörter:

[1] ἔργον

Beispiele:

[1] episch: „Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος, / οὐλομένην, ἣ μυρί’ Ἀχαιοῖς ἄλγε’ ἔθηκεν, / πολλὰς δ’ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν / ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν / οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ’ ἐτελείετο βουλή, / ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε / Ἀτρείδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.“ (Hom. Il. 1,1–7)[3]
[2]

Wortbildungen:

βουλεύω

ÜbersetzungenBearbeiten

[1–4] Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch - Deutsches Handwörterbuch (in zwei Bänden). 3. Auflage. Vieweg und Sohn, Braunschweig 1914, Band 1, Seite 457, Eintrag „βουλή“
[1–4] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „βουλή“.
[1–4] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „βουλή“.

Quellen:

  1. Robert Beekes: Etymological Dictionary of Greek. 1. Auflage. Band 1: Α–Λ, Brill, Leiden, Boston 2010, ISBN 978-90-04-17420-7 (Band 10/1 der Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series), „βούλομαι“ Seite 1475.
  2. Pierre Chantraine: Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. mit einem Supplement versehene Neuauflage der 1. Auflage. Klincksieck, Paris 1999, ISBN 2-252-03277-4, „βούλομαι“ Seite 189–190.
  3. Homerus; Martin L. West (Herausgeber): Ilias. stereotype 1. Auflage. Volumen prius Rhapsodias I–XII continens, K. G. Saur, München/Leipzig 2006, ISBN 978-3-598-71430-6 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Erstauflage 1998), Seite 3–4.