aj (Polnisch) Bearbeiten

Interjektion Bearbeiten

Worttrennung:

aj

Aussprache:

IPA: [aj]
Hörbeispiele:   aj (Info)
Reime: -aj

Bedeutungen:

[1] drückt die spontane Reaktion des Sprechers auf etwas Unerwartetes aus, meist auf etwas Negatives wie Schmerz; ah, ach, au, aua

Synonyme:

[1] ach, oj

Gegenwörter:

[1] hura (hurra)

Beispiele:

[1] „Aj, aj! jak mnie pan przestraszył, to się na mojem zdrowiu odbije.“[1]
Ach, ach! wie Sie mich erschreckt haben, das wird sich auf meine Gesundheit auswirken.
[1] „Aj, zapomniałam! — zawołała nagle Marcysia.“[2]
Ah, ich habe es vergessen! — rief plötzlich Marcysia.
[1] „Aj! — zawołała — jak ja długo już pani nie widziałam; pójdę do pani! Adieu ciotko!“[3]
Ah! — rief sie aus — wie lange ich Sie schon nicht gesehen habe: ich gehe zu Ihnen! Adieu, Tante!
[1] „Aj, aj, aj, aj!… Ledwo żyję!“[4]
Ach, ach, ach, ach!… kaum lebe ich noch!

Wortbildungen:

[1] aj waj

Übersetzungen Bearbeiten

[1] PONS Polnisch-Deutsch, Stichwort: „aj
[1] Słownik Języka Polskiego – PWN: „aj
[1] Stanisław Dubisz: Uniwersalny słownik języka polskiego. 1. Auflage. Band 1 A–G, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, ISBN 83-01-13858-0, Seite 30.
[1] Halina Zgółkowa: Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Band 1 a – amyloza, Wydawnictwo „Kurpisz“, Poznań 1994, ISBN 83-86600-22-5, Seite 133.
[1] Mieczysław Szymczak: Słownik języka polskiego. 1., integrierte Auflage. Band 1 A–K, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, ISBN 83-01-11835-0 (Diese Auflage umfasst die ursprünglich 7. Auflage von 1992 mit dem nun integrierten Supplement von Zygmunt Saloni.), Seite 18.
[1] Słownik Języka Polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego: „aj
[1] Witold Doroszewski: Słownik języka polskiego. Band 1–11, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, ISBN 83-01-12321-4 (elektronischer Reprint; Erstdruck 1958–1969) „aj“
[1] Jan Karłowicz, Adam Kryński, Władysław Niedźwiedzki: Słownik języka polskiego. Band 1 A–G, Warszawa 1900 (Digitalisat), Seite 15.
[1] Aleksander Zdanowicz et. al.: Słownik języka polskiego. Obejmujący: oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych: nomenklatury tak dawne, jak też nowo w użycie wprowadzone różnych nauk, umiejętności, sztuk i rzemiosł: nazwania monet, miar i wag główniejszych krajów i prowincji; mitologję plemion słowiańskich i innych ważniejszych, tudzież oddzielną tablicę słów polskich nieforemnych z ich odmianą. Część I: A–O, Wilno 1861 (Digitalisat), Seite 9.
[1] Samuel Bogumił Linde: Słownik języka polskiego. Band 1, Teil 1 (Volumen I) A–F, Drukarnia XX. Piiarów, Warszawa 1807, „aj“, Seite 8.
[1] Polska Akademia Nauk (Herausgeber): Słownik staropolski. Tom I, Zeszyt 1: A–Ażeć, Warszawa 1953 (Digitalisat), Seite 21.
[*] Słownik Ortograficzny – PWN: „aj

Quellen:

  1. Władysław Stanisław Reymont: Ziemia obiecana. Tom II, G. Gebethner i spółk, Kraków 1899 (Wikisource), Seite 244.
  2. Eliza Orzeszkowa: Ziemia obiecana. In: Z różnych sfer. Tom III, S. Lewental, Warszawa 1886 (Wikisource), Seite 12.
  3. Eliza Orzeszkowa: Dobra pani. In: Panna Antonina. Gebethner i Wolff, Warszawa 1888 (Wikisource), Seite 88.
  4. Maria Konopnicka: Komedja przy myciu. In: Poezje dla dzieci do lat siedmiu. Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1922 (Wikisource), Seite 88.

Ähnliche Wörter (Polnisch):

ähnlich geschrieben und/oder ausgesprochen: ej, oj


aj (Schwedisch) Bearbeiten

Interjektion Bearbeiten

Worttrennung:

aj

Aussprache:

IPA: []
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] Ausruf bei plötzlichen Schmerzen

Beispiele:

[1] Aj! Nu klämmde jag fingret!
Au! Jetzt habe ich den Finger geklemmt!

Übersetzungen Bearbeiten

[1] Svenska Akademien (Herausgeber): Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. (SAOL). 13. Auflage. Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm 2006, ISBN 91-7227-419-0, Stichwort »aj«, Seite 8
[1] Schwedischer Wikipedia-Artikel „aj
[1] Lexin „aj
[1] dict.cc Schwedisch-Deutsch, Stichwort: „aj
[1] Uni Leipzig: Wortschatz-Portalaj

aj (Slowakisch) Bearbeiten

Konjunktion Bearbeiten

Worttrennung:

aj

Aussprache:

IPA: []
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] verbindet zwei Satzglieder oder Sätze; und
[2] verbindet einen Satz inhaltlich mit der vorangehenden Aussage; auch

Synonyme:

[1] a, i

Beispiele:

[1]

Wortbildungen:

[1] aj … aj
[2] aj keby, aj keď, čo aj, hoci aj, keby aj, keď aj, nielen … ale aj, nielen … ba aj, nielen … no aj

Übersetzungen Bearbeiten

[1, 2] Klára Buzássyová, Alexandra Jarošová: Slovník súčasného slovenského jazyka. A–G. Bratislava 2006: „aj
[1, 2] Ján Kačala, Mária Pisárčiková: Krátky slovník slovenského jazyka. 4., erweiterte und korrigierte Auflage. Bratislava 2003: „aj
[1, 2] Štefan Peciar: Slovník slovenského jazyka. 6 Bände, Bratislava 1959–1968: „aj

Partikel Bearbeiten

Worttrennung:

aj

Aussprache:

IPA: []
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] hebt ein Wort oder eine Wortgruppe hervor; auch

Synonyme:

[1] i, tiež

Beispiele:

[1]

Wortbildungen:

[1] aj tak, už aj

Übersetzungen Bearbeiten

[1] Klára Buzássyová, Alexandra Jarošová: Slovník súčasného slovenského jazyka. A–G. Bratislava 2006: „aj
[1] Ján Kačala, Mária Pisárčiková: Krátky slovník slovenského jazyka. 4., erweiterte und korrigierte Auflage. Bratislava 2003: „aj
[1] Štefan Peciar: Slovník slovenského jazyka. 6 Bände, Bratislava 1959–1968: „aj

Interjektion Bearbeiten

Nebenformen:

ajaj, ajáj, ajajaj, ajajáj

Worttrennung:

aj

Aussprache:

IPA: []
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] drückt negative Gefühle wie Verbitterung, Schrecken oder Trauer aus; ah, ach
[2] drückt positive Gefühle wie Bewunderung, Freude oder Ruhe aus; ah, ach

Synonyme:

[1] ach, ech
[2] ej, fiha

Beispiele:

[1]

Übersetzungen Bearbeiten

[1, 2] Klára Buzássyová, Alexandra Jarošová: Slovník súčasného slovenského jazyka. A–G. Bratislava 2006: „aj
[1, 2] Ján Kačala, Mária Pisárčiková: Krátky slovník slovenského jazyka. 4., erweiterte und korrigierte Auflage. Bratislava 2003: „aj
[1, 2] Štefan Peciar: Slovník slovenského jazyka. 6 Bände, Bratislava 1959–1968: „aj

aj (Tschechisch) Bearbeiten

Interjektion Bearbeiten

Worttrennung:

aj

Aussprache:

IPA: [ˀai̯]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] drückt Verwunderung, Überraschung, Wehklage aus; ah

Synonyme:

[1] , oj, ach

Beispiele:

[1] Aj, to jsem to zase zvoral.
Ah, das habe ich wieder verpfuscht.

Übersetzungen Bearbeiten

[1] Internetová jazyková příručka - Ústav pro jazyk český AV ČR: „aj
[1] Bohuslav Havránek (Herausgeber): Slovník spisovného jazyka českého. Prag 1960–1971: „aj
[1] Oldřich Hujer et al. (Herausgeber): Příruční slovník jazyka českého. Prag 1935–1957: „aj