0 - Nul - -
1 I een/één 1. eerste
2 II twee 2. tweede
3 III drie 3. derde
4 IV vier 4. vierde
5 V vijf 5. vijfde
6 VI zes 6. zesde
7 VII zeven 7. zevende
8 VIII acht 8. achtste
9 IX negen 9. negende
10 X tien 10. tiende
11 XI elf 11. elfde
12 XII twaalf 12. twaalfde
13 XIII dertien 13. dertiende
14 XIV veertien 14. veertiende
15 XV vijftien 15. vijftiende
16 XVI zestien 16. zestiende
17 XVII zeventien 17. zeventiende
18 XVIII achttien 18. achttiende
19 XIX negentien 19. negentiende
20 XX twintig 20. twintigste
21 XXI eenentwintig 21. eenentwintigste
22 XXII tweeëntwintig 22. tweeëntwintigste
23 XXIII drieentwintig 23. drieentwintigste
... ... ... ... ...
30 XXX dertig 30. dertigste
31 XXXI eenendertig 31. eenendertigste
... ... ... ... ...
40 XL veertig 40. veertigste
50 L vijftig 50. vijftigste
60 LX zestig 60. zestigste
70 LXX zeventig 70. zeventigste
80 LXXX tachtig 80. tachtigste
90 XC negentig 90. negentigste
99 IC negenennegentig 99. negenennegentigste
100 C honderd 100. honderdste
101 CI honderd(en)een 101. honderd eerste
200 CC tweehonderd 200. tweehonderdste
1.000 M duizend 1000. duizendste
100.000 ... honderdduizend 100000. honderdduizendste
1.000.000 ... een miljoen 1000000. miljoenste
1.000.000.000 ... een miljard 1000000000. miljardste
1.000.000.000.000 ... biljoen 1000000000000. biljoenste
- oneindig - -