ἄνθρωπος (Altgriechisch)

Bearbeiten
Singular Plural

Nominativ ὁ ἄνθρωπος οἱ ἄνθρωποι

Genitiv τοῦ ἀνθρώπου τῶν ἀνθρώπων

Dativ τῷ ἀνθρώπῳ τοῖς ἀνθρώποις

Akkusativ τὸν ἄνθρωπον τοὺς ἀνθρώπους

Vokativ (ὦ) ἄνθρωπε (ὦ) ἄνθρωποι

Alternative Schreibweisen:

ἄνϑρωπος

Umschrift:

DIN 31634: anthrōpos

Aussprache:

klassisch IPA: [ˈantʰrɔːpɔs], Plural: [ˈantʰrɔːpɔi̯]
Hörbeispiele: —, Plural:

Bedeutungen:

[1] Mensch

Herkunft:

seit der Ilias und im Mykenischen als a-to-ro-qo bezeugt; die Etymologie ist nicht geklärt; wahrscheinlich liegt eine Entlehnung aus dem Vorgriechischen vor, da keine indogermanische Verwandtschaft hergestellt werden kann[1]

Sinnverwandte Wörter:

[1] ἀνήρ

Gegenwörter:

[1] θεός, θήρ

Unterbegriffe:

[1] ἀνήρ, γυνή, παῖς

Beispiele:

[1] „τοιγαροῦν ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ ἀλλὰ τὸν θεὸν τὸν [καὶ] διδόντα τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τὸ ἅγιον εἰς ὑμᾶς.“ (1. Thess. 4, 8)[2]
„Wer das verwirft, der verwirft also nicht Menschen, sondern Gott, der euch seinen Heiligen Geist schenkt.“[3]

Wortbildungen:

ἀνθρώπειος, ἀνθρωπεικός
deutsch: anthropogen, Anthropologie, Anthropomorphismus, Anthroposophie, Philanthrop

Übersetzungen

Bearbeiten
[1] Wilhelm Gemoll: Griechisch-deutsches Schul- und Handwörterbuch. Von W. Gemoll und K. Vretska. 10. Auflage. Oldenbourg, München 2006, ISBN 978-3-637-00234-0, Seite 74
[1] Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch - Deutsches Handwörterbuch (in zwei Bänden). 3. Auflage. Vieweg und Sohn, Braunschweig 1914, Band 1, Seite 235, Eintrag „ἄνθρωπος“ (bei zeno.org)

Quellen:

  1. Robert Beekes: Etymological Dictionary of Greek. 1. Auflage. Band 1: Α–Λ, Brill, Leiden, Boston 2010, ISBN 978-90-04-17420-7 (Band 10/1 der Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series), Seite 106.
  2. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, 1. Thessalonicherbrief Kapitel 4, Vers 8 NA (online)
  3. Bibel: 1. Thessalonicherbrief Kapitel 4, Vers 8 EU