förvar (Schwedisch)Bearbeiten

Substantiv, nBearbeiten

Neutrum Singular Plural
unbestimmt bestimmt unbestimmt bestimmt
Nominativ förvar förvaret
Genitiv förvars förvarets

Worttrennung:

för·var, kein Plural

Aussprache:

IPA: []
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] sicheres Verwahren; Gewahrsam; im Spezialfall: Abschiebehaft
[2] Deponie, Lager, Verwahrort; im Asylzusammenhang: Ort, an dem eine Person in Gewahrsam gehalten wird; Haftanstalt; im Spezialfall: Abschiebehaftanstalt

Sinnverwandte Wörter:

[1] förvaring
[2] fängelse

Unterbegriffe:

[2] slutförvar

Beispiele:

[1] Bosse har sitt gevär i säkert förvar.
Bosse hat sein Gewehr in sicherem Gewahrsam.
[1] En utlänning får tas i förvar när personens identitet är oklar när ansökan om uppehållstillstånd görs.
Ein Ausländer darf in Gewahrsam genommen werden, wenn die Identität dieser Person unklar ist, während ein Antrag auf Aufenthaltsgenehmigung gestellt wird.
[2] I maj stoppade SSI all deponering av avfall vid ett annat förvar vid Forsmark eftersom SSI ansåg att strålskyddskraven vid det slutförvaret inte efterlevdes.[1]
Im Mai stoppte das SSI alle Abfalldeponierung in einer anderen Deponie bei Forsmark, weil das SSI meinte, dass den Strahlenschutzanforderungen eines Endlagers nicht nachgekommen wurde.
[2] Barn ska inte tas i förvar om det är tillräckligt att de ställs under uppsikt.[2]
Kinder sollen nicht in Gewahrsam genommen werden, wenn es ausreicht, sie unter Aufsicht zu stellen.
[2] Självmordsförsök, misshandel, hot mot personal och rymningsförsök blir allt vanligare på Migrationsverkets förvar.[3]
Selbstmordversuche, Körperverletzung, Drohungen gegen das Personal und Fluchtversuche werden in der Abschiebehaftanstalt des Migrationswerkes immer häufiger.

Redewendungen:

[1] i gott förvar

Charakteristische Wortkombinationen:

[1] i fängsligt förvar, i säkert förvar, ta något i förvar
[2] i förvar för utredning, ta någon i förvar

Wortbildungen:

förvarsenhet, förvarshandläggare, förvarstaga, förvarstagande

ÜbersetzungenBearbeiten

[1] Schwedischer Wikipedia-Artikel „förvar
[1, 2] Svenska Akademiens Ordbok „förvar
[*] Svenska Akademien (Herausgeber): Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. (SAOL). 13. Auflage. Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm 2006, ISBN 91-7227-419-0 (förvar)
[1] Lexin „förvar
[*] dict.cc Schwedisch-Deutsch, Stichwort: „förvar
[1, 2] Wörterliste des schwedischen Migrationswerkes, Migrationsverkets projekt ”Tolka mig rätt – att öka kvaliteten i mötet med den sökande”, mehr zum Projekt

Quellen:

  1. Nytt förvar för kärnavfall. Abgerufen am 20. Juni 2014.
  2. Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Abgerufen am 20. Juni 2014.
  3. Fler tillbud på förvaren. Abgerufen am 20. Juni 2014.