jíst (Konjugation) (Tschechisch) Bearbeiten

< jíst

Indikativ
způsob oznamovací
Imperativ
způsob rozkazovací
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Futur
čas budoucí
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
ich
jím jedl jsem jedla jsem jedlo jsem budu jíst
du
ty
jíš jedl jsi jedla jsi jedlo jsi budeš jíst jez
Sie
Vy
jíte jedl jste jedla jste jedlo jste budete jíst jezte
er/sie/es
on/ona/ono
jedl jedla jedlo bude jíst
wir
my
jíme jedli jsme jedly jsme jedla jsme budeme jíst jezme
ihr
vy
jíte jedli jste jedly jste jedla jste budete jíst jezte
sie
oni/ony/ona
jedí jedli jedly jedly jedla budou jíst
Konditional
podmiňovací způsob
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
ich
jedl bych jedla bych jedlo bych byl bych jedl byla bych jedla bylo bych jedlo
du
ty
jedl bys jedla bys jedlo bys byl bys jedl byla bys jedla bylo bys jedlo
Sie
Vy
jedl byste jedla byste jedlo byste byl byste jedl byla byste jedla bylo byste jedlo
er/sie/es
on/ona/ono
jedl by jedla by jedlo by byl by jedl byla by jedla bylo by jedlo
wir
my
jedli bychom jedly bychom jedla bychom byli bychom jedli byly bychom jedly byla bychom jedla
ihr
vy
jedli byste jedly byste jedla byste byli byste jedli byly byste jedly byla byste jedla
sie
oni/ony/ona
jedli by jedly by jedly by jedla by byli by jedli byly by jedly byly by jedly byla by jedla
Partizip
příčestí
Numerus Aktiv (Perfekt)
činné (minulé)
Passiv
trpné
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Singular jedl jedla jedlo jeden jeden jedena jedeno
Plural jedli jedly jedly jedla jedeni jedeny jedeny jedena
Transgressiv Präsens
přechodník přítomný
Transgressiv Präteritum
přechodník minulý
Numerus Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum
Singular jeda jedouc
Plural jedouce
Infinitiv Verbaladjektiv
zpřídavnělá příčestí
Verbalsubstantiv
verbální substantivum
jíst jedící jedení