hospodařit (Konjugation) (Tschechisch) Bearbeiten

< hospodařit

Indikativ
způsob oznamovací
Imperativ
způsob rozkazovací
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Futur
čas budoucí
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
ich
hospodařím hospodařil jsem hospodařila jsem hospodařilo jsem budu hospodařit
du
ty
hospodaříš hospodařil jsi hospodařila jsi hospodařilo jsi budeš hospodařit hospodař
Sie
Vy
hospodaříte hospodařil jste hospodařila jste hospodařilo jste budete hospodařit hospodařte
er/sie/es
on/ona/ono
hospodaří hospodařil hospodařila hospodařilo bude hospodařit
wir
my
hospodaříme hospodařili jsme hospodařily jsme hospodařila jsme budeme hospodařit hospodařme
ihr
vy
hospodaříte hospodařili jste hospodařily jste hospodařila jste budete hospodařit hospodařte
sie
oni/ony/ona
hospodaří hospodařili hospodařily hospodařily hospodařila budou hospodařit
Konditional
podmiňovací způsob
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
ich
hospodařil bych hospodařila bych hospodařilo bych byl bych hospodařil byla bych hospodařila bylo bych hospodařilo
du
ty
hospodařil bys hospodařila bys hospodařilo bys byl bys hospodařil byla bys hospodařila bylo bys hospodařilo
Sie
Vy
hospodařil byste hospodařila byste hospodařilo byste byl byste hospodařil byla byste hospodařila bylo byste hospodařilo
er/sie/es
on/ona/ono
hospodařil by hospodařila by hospodařilo by byl by hospodařil byla by hospodařila bylo by hospodařilo
wir
my
hospodařili bychom hospodařily bychom hospodařila bychom byli bychom hospodařili byly bychom hospodařily byla bychom hospodařila
ihr
vy
hospodařili byste hospodařily byste hospodařila byste byli byste hospodařili byly byste hospodařily byla byste hospodařila
sie
oni/ony/ona
hospodařili by hospodařily by hospodařily by hospodařila by byli by hospodařili byly by hospodařily byly by hospodařily byla by hospodařila
Partizip
příčestí
Numerus Aktiv (Perfekt)
činné (minulé)
Passiv
trpné
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Singular hospodařil hospodařila hospodařilo
Plural hospodařili hospodařily hospodařily hospodařila
Transgressiv Präsens
přechodník přítomný
Transgressiv Präteritum
přechodník minulý
Numerus Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum
Singular hospodaře hospodaříc
Plural hospodaříce
Infinitiv Verbaladjektiv
zpřídavnělá příčestí
Verbalsubstantiv
verbální substantivum
hospodařit hospodařící hospodaření