ἀπολογία (Altgriechisch)

Bearbeiten
Singular Plural

Nominativ ἡ ἀπολογία αἱ ἀπολογίαι

Genitiv τῆς ἀπολογίας τῶν ἀπολογιῶν

Dativ τῇ ἀπολογίᾳ ταῖς ἀπολογίαις

Akkusativ τὴν ἀπολογίαν τὰς ἀπολογίας

Vokativ (ὦ) ἀπολογία (ὦ) ἀπολογίαι

Worttrennung:

, Plural:

Umschrift:

DIN 31634: apologia

Bedeutungen:

[1] Rede, in der jemand verteidigt wird: Verteidigung, Verteidigungsrede, Verteidigungsschrift, Rechtfertigung, Rechtfertigungsrede, Rechtfertigungsschrift, Schutzrede, Schutzschrift

Gegenwörter:

[1] κατηρορία

Beispiele:

[1]

Charakteristische Wortkombinationen:

[1] ἀπολογίαν ποιεῖσθαι - sich verteidigen

Übersetzungen

Bearbeiten
[1] Wilhelm Gemoll: Griechisch-deutsches Schul- und Handwörterbuch. Von Wilhelm Gemoll. Durchges. und erw. von Karl Vretska. Mit einer Einf. in die Sprachgeschichte von Heinz Kronasser. 9. Auflage. Oldenbourg, München 1991, ISBN 3-486-13401-9ἀπολογία“ Seite 110
Ähnliche Wörter:
ἀναλογία