ฦ (Thai) Bearbeiten

Buchstabe Bearbeiten

Unicode
Bezeichnung thai character lu
Block Thai
Nummer U+0E26

Umschrift:

Paiboon: dtuua lʉ́

Aussprache:

IPA: [tuːa lɯ́ʔ]

Bedeutungen:

[1] ตัว (dtuua lʉ́), obsoletes Vokalzeichen des thailändischen Alphabets, wurde in folgenden Vokalen verwendet (Platzhalter ◌ für die Anfangskonsonanten der Silbe):
Schreibweise Name Lautwert
◌ฦ ลึ (lʉ́) [], [lɯʔ]
◌ฦๅ ลือ (lʉʉ) [lɯː]
[1] Wikipedia-Artikel „Thailändische Schrift