เ (Thai) Bearbeiten

Buchstabe Bearbeiten

Unicode
Bezeichnung thai character sara ae
Block Thai
Nummer U+0E41

Anmerkung:

doppeltes  (mái nâa)

Bedeutungen:

[1] Vokalzeichen des thailändischen Alphabets, wird in folgenden Vokalen verwendet (Platzhalter ◌ für die Anfangskonsonanten der Silbe):
Schreibweise Name Lautwert
Offene Silbe Geschl. Silbe
แ◌ สระแอ (sàrà ɛɛ) [ɛː]
แ◌ะ แ◌็ สระแอะ (sàrà ɛ̀) [ɛ], [ɛʔ]
[1] Wikipedia-Artikel „Thailändische Schrift