σῴζω (Altgriechisch)Bearbeiten

VerbBearbeiten

Tempus Aktiv Medium Passiv
Präsens σῴζω σῴζομαι
Futur σώσω σώσομαι σωθήσομαι
Aorist ἔσωσα ἐσωσάμην ἐσώθην
Perfekt σέσωκα σέσωμαι
σέσωσμαι
Alle weiteren Formen: Flexion:σῴζω

Nebenformen:

σὠζω

Worttrennung:

σῴ·ζω

Umschrift:

sối·zô

Aussprache:

IPA: [ˈsɔːj.zdɔː]
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] dafür sorgen, dass jemandem keine Gefahren zustoßen: retten, erhalten, schützen, bewahren, durchbringen
[2] Christentum: äußerlich und zeitlich aus Gefahren und Leiden retten, sowie aus Krankheit und Bedrückung heilen
[3] Christentum: diejenigen, die zum Glauben gekommen sind, geistlich und ewig erretten
[4] Christentum: gegenwärtig aus der Knechtschaft der Sünde erretten
[5] Christentum: die Glaubenden zukünftig und endgültig retten

Synonyme:

[1] διασῴζω

Gegenwörter:

[1] διαφθείρω, φθείρω

Beispiele:

[2] Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης; ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην.
zeitlich: „Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen.“[1]
[2] ὁ δὲ Ἰησοῦς στραφεὶς καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν· θάρσει, θύγατερ· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.
äußerlich: „Jesus aber wandte sich um, und als er sie sah, sprach er: Sei guten Mutes, Tochter! Dein Glaube hat dich geheilt (/gerettet). Und die Frau war geheilt (/gerettet) von jener Stunde an.“[2]
[3] ὁ δὲ κύριος προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ᾽ ἡμέραν ἐπὶ τὸ αὐτό.
geistlich: „Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten.“[3]
[3] τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν·
ewig: „Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden.“[4]
[4] τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.
gegenwärtig: „Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden.“[5]
[5] σωθήσεται δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης·
durch Glauben: „Sie wird aber durch das Kindergebären hindurchgerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit.“[6]

Charakteristische Wortkombinationen:

[1–5] σωτήρ

Wortbildungen:

διασῴζω

ÜbersetzungenBearbeiten

[1] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „σώζω“.
[1] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „σῴζω“.
[1] Wilhelm Gemoll: Griechisch-deutsches Schul- und Handwörterbuch. Von W. Gemoll und K. Vretska. 10. Auflage. Oldenbourg, München 2006, ISBN 978-3-637-00234-0, Seite 777

Quellen:

  1. Joh. 12,27
  2. Matt. 9,22
  3. Apg 2,47
  4. Röm 8,22
  5. Matt 1, 21
  6. 1.Tim 2,15

Ähnliche Wörter (Altgriechisch):

ähnlich geschrieben und/oder ausgesprochen: σωκέω