αὐτόνομος

αὐτόνομος (Altgriechisch)Bearbeiten

AdjektivBearbeiten

Nominativ Singular und Adverbia
m f n Adverb
Positiv αὐτόνομος αὐτόνομος αὐτόνομον
Komparativ
Superlativ
Alle weiteren Formen: Flexion:αὐτόνομος

Worttrennung:

αὐ·τό·νο·μος

Umschrift:

DIN 31634: autonomos

Bedeutungen:

[1] Politik: nach eigenen Gesetzen lebend; autonom, unabhängig

Herkunft:

seit Herodot bezeugtes Kompositum aus dem Pronomen αὐτός (autos→ grc und dem Substantiv νόμος (nomos→ grc[1]

Beispiele:

[1] „ἐόντων δὲ αὐτονόμων πάντων ἀνὰ τὴν ἤπειρον, ὧδε αὖτις ἐς τυραννίδας περιῆλθον.“ (Hdt. 1,96,1)[2]
[1] „νῦν τε ὧδε Μαρδόνιε ποίει· τοῦτο μὲν τὴν γῆν σφι ἀπόδος, τοῦτο δὲ ἄλλην πρὸς ταύτῃ ἑλέσθων αὐτοί, ἥντινα ἂν ἐθέλωσι, ἐόντες αὐτόνομοι.“ (Hdt. 8,140a,1)[3]

Wortbildungen:

αὐτονομέομαι, αὐτονομία

Entlehnungen:

deutsch: autonom

ÜbersetzungenBearbeiten

[1] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „αὐτό-νομος“.
[1] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „αὐτόνομος“.
[1] Diccionario Griego-Español (α - ἔξαυος): „αὐτόνομος

Quellen:

  1. Pierre Chantraine: Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. mit einem Supplement versehene Neuauflage der 1. Auflage. Klincksieck, Paris 1999, ISBN 2-252-03277-4, „νέμω“ Seite 743.
  2. Herodotus; Haiim B. Rosén (Herausgeber): Herodoti Historiae. 1. Auflage. Vol. I: Libros I–IV continens, B. G. Teubner, Leipzig 1987, ISBN 3-322-00359-0 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Seite 67.
  3. Herodotus; Haiim B. Rosén (Herausgeber): Herodoti Historiae. 1. Auflage. Vol. II: Libros V–IX continens, indicibus criticis adiectis, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2008, ISBN 978-3-598-82505-7 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Seite 379.