αἰθήρ (Altgriechisch) Bearbeiten

Substantiv, m, f Bearbeiten

Singular Plural

Nominativ ὁ αἰθήρ οἱ αἰθέρες

Genitiv τοῦ αἰθέρος τῶν αἰθέρων

Dativ τῷ αἰθέρι τοῖς αἰθέρσι(ν)

Akkusativ τὸν αἰθέρα τοὺς αἰθέρας

Vokativ (ὦ) αἰθήρ (ὦ) αἰθέρες

Anmerkung:

Das Substantiv αἰθήρ wird in attischer Prosa als Maskulinum gebraucht, jedoch wird es in epischer Sprache und und in der Lyrik auch als Femininum gebraucht.[1]

Worttrennung:

αἰ·θήρ

Umschrift:

DIN 31634: aithēr

Aussprache:

IPA: []
Hörbeispiele:

Bedeutungen:

[1] obere Luftschicht; Luft, Äther, Himmel

Gegenwörter:

[1] ἀήρ

Beispiele:

[1] „εἰ δ’ ἄεθλα γαρύεν / ἔλδεαι, φίλον ἦτορ, / μηκέτ’ ἀελίου σκόπει / ἄλλο θαλπνότερον ἐν ἁμέρᾳ φαεν- / νὸν ἄστρον ἐρήμας δι’ αἰθέρος, / μηδ’ Ὀλυμπίας ἀγῶνα φέρτερον αὐδάσομεν·“ (Pind. Ol. 1, 3–7)[2]

Entlehnungen:

lateinisch: aether

Übersetzungen Bearbeiten

[1] Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch - Deutsches Handwörterbuch (in zwei Bänden). 3. Auflage. Vieweg und Sohn, Braunschweig 1914, Band 1, Seite 53, Eintrag „αἰθήρ“
[1] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „αἰθήρ“.
[1] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „αἰθήρ“.

Quellen:

  1. Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „αἰθήρ“.
  2. Pindar; Herwig Maehler, Bruno Snell (Herausgeber): Carmina cum fragmentis. 6. Auflage. Pars I: Epinicia, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig 1980 (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Seite 2.