Flexion:zahlédnout

zahlédnout (Konjugation) (Tschechisch)Bearbeiten

< zahlédnout

Indikativ
způsob oznamovací
Imperativ
způsob rozkazovací
Person Futur
čas budoucí
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
ich
zahlédnu zahlédl jsem, zahlédnul jsem zahlédla jsem, zahlédnula jsem zahlédlo jsem, zahlédnulo jsem
du
ty
zahlédneš zahlédl jsi, zahlédnul jsi zahlédla jsi, zahlédnula jsi zahlédlo jsi, zahlédnulo jsi zahlédni
Sie
Vy
zahlédnete zahlédl jste, zahlédnul jste zahlédla jste, zahlédnula jste zahlédlo jste, zahlédnulo jste zahlédněte
er/sie/es
on/ona/ono
zahlédne zahlédl, zahlédnul zahlédla, zahlédnula zahlédlo, zahlédnulo
wir
my
zahlédneme zahlédli jsme, zahlédnuli jsme zahlédly jsme, zahlédnuly jsme zahlédla jsme, zahlédnula jsme zahlédněme
ihr
vy
zahlédnete zahlédli jste, zahlédnuli jste zahlédly jste, zahlédnuly jste zahlédla jste, zahlédnula jste zahlédněte
sie
oni/ony/ona
zahlédnou zahlédli, zahlédnuli zahlédly, zahlédnuly zahlédly, zahlédnuly zahlédla, zahlédnula
Konditional
podmiňovací způsob
Person Futur
čas budoucí
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
ich
zahlédl bych, zahlédnul bych zahlédla bych, zahlédnula bych zahlédlo bych, zahlédnulo bych byl bych zahlédl, byl bych zahlédnul byla bych zahlédla, byla bych zahlédnula bylo bych zahlédlo, bylo bych zahlédnulo
du
ty
zahlédl bys, zahlédnul bys zahlédla bys, zahlédnula bys zahlédlo bys, zahlédnulo bys byl bys zahlédl, byl bys zahlédnul byla bys zahlédla, byla bys zahlédnula bylo bys zahlédlo, bylo bys zahlédnulo
Sie
Vy
zahlédl byste, zahlédnul byste zahlédla byste, zahlédnula byste zahlédlo byste, zahlédnulo byste byl byste zahlédl, byl byste zahlédnul byla byste zahlédla, byla byste zahlédnula bylo byste zahlédlo, bylo byste zahlédnulo
er/sie/es
on/ona/ono
zahlédl by, zahlédnul by zahlédla by, zahlédnula by zahlédlo by, zahlédnulo by byl by zahlédl, byl by zahlédnul byla by zahlédla, byla by zahlédnula bylo by zahlédlo, bylo by zahlédnulo
wir
my
zahlédli bychom, zahlédnuli bychom zahlédly bychom, zahlédnuly bychom zahlédla bychom, zahlédnula bychom byli bychom zahlédli, byli bychom zahlédnuli byly bychom zahlédly, byly bychom zahlédnuly byla bychom zahlédla, byla bychom zahlédnula
ihr
vy
zahlédli byste, zahlédnuli byste zahlédly byste, zahlédnuly byste zahlédla byste, zahlédnula byste byli byste zahlédli, byli byste zahlédnuli byly byste zahlédly, byly byste zahlédnuly byla byste zahlédla, byla byste zahlédnula
sie
oni/ony/ona
zahlédli by, zahlédnuli by zahlédly by, zahlédnuly by zahlédly by, zahlédnuly by zahlédla by, zahlédnula by byli by zahlédli, byli by zahlédnuli byly by zahlédly, byly by zahlédnuly byly by zahlédly, byly by zahlédnuly byla by zahlédla, byla by zahlédnula
Partizip
příčestí
Numerus Aktiv (Perfekt)
činné (minulé)
Passiv
trpné
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Singular zahlédl zahlédla zahlédlo zahlédnut zahlédnut zahlédnuta zahlédnuto
Plural zahlédli zahlédly zahlédly zahlédla zahlédnuti zahlédnuty zahlédnuty zahlédnuta
Transgressiv Präsens
přechodník přítomný
Transgressiv Präteritum
přechodník minulý
Numerus Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum
Singular zahlédnuv zahlédnuvši
Plural zahlédnuvše
Infinitiv Verbaladjektiv
zpřídavnělá příčestí
Verbalsubstantiv
verbální substantivum
zahlédnout zahlédnutí