Flexion:volit

volit (Konjugation) (Tschechisch)Bearbeiten

< volit

Indikativ
způsob oznamovací
Imperativ
způsob rozkazovací
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Futur
čas budoucí
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
ich
volím volil jsem volila jsem volilo jsem budu volit
du
ty
volíš volil jsi volila jsi volilo jsi budeš volit vol
Sie
Vy
volíte volil jste volila jste volilo jste budete volit volte
er/sie/es
on/ona/ono
volí volil volila volilo bude volit
wir
my
volíme volili jsme volily jsme volila jsme budeme volit volme
ihr
vy
volíte volili jste volily jste volila jste budete volit volte
sie
oni/ony/ona
volí volili volily volily volila budou volit
Konditional
podmiňovací způsob
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
ich
volil bych volila bych volilo bych byl bych volil byla bych volila bylo bych volilo
du
ty
volil bys volila bys volilo bys byl bys volil byla bys volila bylo bys volilo
Sie
Vy
volil byste volila byste volilo byste byl byste volil byla byste volila bylo byste volilo
er/sie/es
on/ona/ono
volil by volila by volilo by byl by volil byla by volila bylo by volilo
wir
my
volili bychom volily bychom volila bychom byli bychom volili byly bychom volily byla bychom volila
ihr
vy
volili byste volily byste volila byste byli byste volili byly byste volily byla byste volila
sie
oni/ony/ona
volili by volily by volily by volila by byli by volili byly by volily byly by volily byla by volila
Partizip
příčestí
Numerus Aktiv (Perfekt)
činné (minulé)
Passiv
trpné
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Singular volil volila volilo volen volen volena voleno
Plural volili volily volily volila voleni voleny voleny volena
Transgressiv Präsens
přechodník přítomný
Transgressiv Präteritum
přechodník minulý
Numerus Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum
Singular vole volíc
Plural volíce
Infinitiv Verbaladjektiv
zpřídavnělá příčestí
Verbalsubstantiv
verbální substantivum
volit volící volení