Flexion:volat

volat (Konjugation) (Tschechisch)Bearbeiten

< volat

Indikativ
způsob oznamovací
Imperativ
způsob rozkazovací
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Futur
čas budoucí
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
ich
volám volal jsem volala jsem volalo jsem budu volat
du
ty
voláš volal jsi volala jsi volalo jsi budeš volat volej
Sie
Vy
voláte volal jste volala jste volalo jste budete volat volejte
er/sie/es
on/ona/ono
volá volal volala volalo bude volat
wir
my
voláme volali jsme volaly jsme volala jsme budeme volat volejme
ihr
vy
voláte volali jste volaly jste volala jste budete volat volejte
sie
oni/ony/ona
volají volali volaly volaly volala budou volat
Konditional
podmiňovací způsob
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
ich
volal bych volala bych volalo bych byl bych volal byla bych volala bylo bych volalo
du
ty
volal bys volala bys volalo bys byl bys volal byla bys volala bylo bys volalo
Sie
Vy
volal byste volala byste volalo byste byl byste volal byla byste volala bylo byste volalo
er/sie/es
on/ona/ono
volal by volala by volalo by byl by volal byla by volala bylo by volalo
wir
my
volali bychom volaly bychom volala bychom byli bychom volali byly bychom volaly byla bychom volala
ihr
vy
volali byste volaly byste volala byste byli byste volali byly byste volaly byla byste volala
sie
oni/ony/ona
volali by volaly by volaly by volala by byli by volali byly by volaly byly by volaly byla by volala
Partizip
příčestí
Numerus Aktiv (Perfekt)
činné (minulé)
Passiv
trpné
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Singular volal volala volalo volán volán volána voláno
Plural volali volaly volaly volala voláni volány volány volána
Transgressiv Präsens
přechodník přítomný
Transgressiv Präteritum
přechodník minulý
Numerus Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum
Singular volaje volajíc
Plural volajíce
Infinitiv Verbaladjektiv
zpřídavnělá příčestí
Verbalsubstantiv
verbální substantivum
volat volající volání