Flexion:strhnout

strhnout (Konjugation) (Tschechisch)Bearbeiten

< strhnout

Indikativ
způsob oznamovací
Imperativ
způsob rozkazovací
Person Futur
čas budoucí
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
ich
strhnu strhl jsem, strhnul jsem strhla jsem, strhnula jsem strhlo jsem, strhnulo jsem
du
ty
strhneš strhl jsi, strhnul jsi strhla jsi, strhnula jsi strhlo jsi, strhnulo jsi strhni
Sie
Vy
strhnete strhl jste, strhnul jste strhla jste, strhnula jste strhlo jste, strhnulo jste strhněte
er/sie/es
on/ona/ono
strhne strhl, strhnul strhla, strhnula strhlo, strhnulo
wir
my
strhneme strhli jsme, strhnuli jsme strhly jsme, strhnuly jsme strhla jsme, strhnula jsme strhněme
ihr
vy
strhnete strhli jste, strhnuli jste strhly jste, strhnuly jste strhla jste, strhnula jste strhněte
sie
oni/ony/ona
strhnou strhli, strhnuli strhly, strhnuly strhly, strhnuly strhla, strhnula
Konditional
podmiňovací způsob
Person Futur
čas budoucí
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
ich
strhl bych, strhnul bych strhla bych, strhnula bych strhlo bych, strhnulo bych byl bych strhl, byl bych strhnul byla bych strhla, byla bych strhnula bylo bych strhlo, bylo bych strhnulo
du
ty
strhl bys, strhnul bys strhla bys, strhnula bys strhlo bys, strhnulo bys byl bys strhl, byl bys strhnul byla bys strhla, byla bys strhnula bylo bys strhlo, bylo bys strhnulo
Sie
Vy
strhl byste, strhnul byste strhla byste, strhnula byste strhlo byste, strhnulo byste byl byste strhl, byl byste strhnul byla byste strhla, byla byste strhnula bylo byste strhlo, bylo byste strhnulo
er/sie/es
on/ona/ono
strhl by, strhnul by strhla by, strhnula by strhlo by, strhnulo by byl by strhl, byl by strhnul byla by strhla, byla by strhnula bylo by strhlo, bylo by strhnulo
wir
my
strhli bychom, strhnuli bychom strhly bychom, strhnuly bychom strhla bychom, strhnula bychom byli bychom strhli, byli bychom strhnuli byly bychom strhly, byly bychom strhnuly byla bychom strhla, byla bychom strhnula
ihr
vy
strhli byste, strhnuli byste strhly byste, strhnuly byste strhla byste, strhnula byste byli byste strhli, byli byste strhnuli byly byste strhly, byly byste strhnuly byla byste strhla, byla byste strhnula
sie
oni/ony/ona
strhli by, strhnuli by strhly by, strhnuly by strhly by, strhnuly by strhla by, strhnula by byli by strhli, byli by strhnuli byly by strhly, byly by strhnuly byly by strhly, byly by strhnuly byla by strhla, byla by strhnula
Partizip
příčestí
Numerus Aktiv (Perfekt)
činné (minulé)
Passiv
trpné
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Singular strhl, strhnul strhla, strhnula strhlo, strhnulo stržen stržen stržena strženo
Plural strhli, strhnuli strhly, strhnuly strhly, strhnuly strhla, strhnula strženi strženy strženy stržena
Transgressiv Präsens
přechodník přítomný
Transgressiv Präteritum
přechodník minulý
Numerus Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum
Singular strhnuv strhnuvši
Plural strhnuvše
Infinitiv Verbaladjektiv
zpřídavnělá příčestí
Verbalsubstantiv
verbální substantivum
strhnout stržení