Flexion:rezignovat

rezignovat (Konjugation) (Tschechisch)Bearbeiten

< rezignovat

Indikativ
způsob oznamovací
Imperativ
způsob rozkazovací
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Futur
čas budoucí
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
ich
rezignuji, rezignuju rezignoval jsem rezignovala jsem rezignovalo jsem budu rezignovat
du
ty
rezignuješ rezignoval jsi rezignovala jsi rezignovalo jsi budeš rezignovat rezignuj
Sie
Vy
rezignujete rezignoval jste rezignovala jste rezignovalo jste budete rezignovat rezignujte
er/sie/es
on/ona/ono
rezignuje rezignoval rezignovala rezignovalo bude rezignovat
wir
my
rezignujeme, rezignujem rezignovali jsme rezignovaly jsme rezignovala jsme budeme rezignovat rezignujme
ihr
vy
rezignujete rezignovali jste rezignovaly jste rezignovala jste budete rezignovat rezignujte
sie
oni/ony/ona
rezignují, rezignujou rezignovali rezignovaly rezignovaly rezignovala budou rezignovat
Konditional
podmiňovací způsob
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
ich
rezignoval bych rezignovala bych rezignovalo bych byl bych rezignoval byla bych rezignovala bylo bych rezignovalo
du
ty
rezignoval bys rezignovala bys rezignovalo bys byl bys rezignoval byla bys rezignovala bylo bys rezignovalo
Sie
Vy
rezignoval byste rezignovala byste rezignovalo byste byl byste rezignoval byla byste rezignovala bylo byste rezignovalo
er/sie/es
on/ona/ono
rezignoval by rezignovala by rezignovalo by byl by rezignoval byla by rezignovala bylo by rezignovalo
wir
my
rezignovali bychom rezignovaly bychom rezignovala bychom byli bychom rezignovali byly bychom rezignovaly byla bychom rezignovala
ihr
vy
rezignovali byste rezignovaly byste rezignovala byste byli byste rezignovali byly byste rezignovay byla byste rezignovala
sie
oni/ony/ona
rezignovali by rezignovaly by rezignovaly by rezignovala by byli by rezignovali byly by rezignovaly byly by rezignovaly byla by rezignovala
Partizip
příčestí
Numerus Aktiv (Perfekt)
činné (minulé)
Passiv
trpné
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Singular rezignoval rezignovala rezignovalo
Plural rezignovali rezignovaly rezignovaly rezignovala
Transgressiv Präsens
přechodník přítomný
Transgressiv Präteritum
přechodník minulý
Numerus Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum
Singular rezignuje rezignujíc rezignovav rezignovavši
Plural rezignujíce rezignovavše
Infinitiv Verbaladjektiv
zpřídavnělá příčestí
Verbalsubstantiv
verbální substantivum
rezignovat rezignující rezignování