Flexion:pomoci

pomoci (Konjugation) (Tschechisch)Bearbeiten

< pomoci

Indikativ
způsob oznamovací
Imperativ
způsob rozkazovací
Person Futur
čas budoucí
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
ich
pomůžu, pomohu pomohl jsem pomohla jsem pomohlo jsem
du
ty
pomůžeš pomohl jsi pomohla jsi pomohlo jsi pomoz
Sie
Vy
pomůžete pomohl jste pomohla jste pomohlo jste pomozte
er/sie/es
on/ona/ono
pomůže pomohl pomohla pomohlo
wir
my
pomůžeme pomohli jsme pomohly jsme pomohla jsme pomozme
ihr
vy
pomůžete pomohli jste pomohly jste pomohla jste pomozte
sie
oni/ony/ona
pomůžou, pomohou pomohli pomohly pomohly pomohla
Konditional
podmiňovací způsob
Person Futur
čas budoucí
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
ich
pomohl bych pomohla bych pomohlo bych byl bych pomohl byla bych pomohla bylo bych pomohlo
du
ty
pomohl bys pomohla bys pomohlo bys byl bys pomohl byla bys pomohla bylo bys pomohlo
Sie
Vy
pomohl byste pomohla byste pomohlo byste byl byste pomohl byla byste pomohla bylo byste pomohlo
er/sie/es
on/ona/ono
pomohl by pomohla by pomohlo by byl by pomohl byla by pomohla bylo by pomohlo
wir
my
pomohli bychom pomohly bychom pomohla bychom byli bychom pomohli byly bychom pomohly byla bychom pomohla
ihr
vy
pomohli byste pomohly byste pomohla byste byli byste pomohli byly byste pomohly byla byste pomohla
sie
oni/ony/ona
pomohli by pomohly by pomohly by pomohla by byli by pomohli byly by pomohly byly by pomohly byla by pomohla
Partizip
příčestí
Numerus Aktiv (Perfekt)
činné (minulé)
Passiv
trpné
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Singular pomohl pomohla pomohlo pomožen pomožen pomožena pomoženo
Plural pomohli pomohly pomohly pomohla pomoženi pomoženy pomoženy pomožena
Transgressiv Präsens
přechodník přítomný
Transgressiv Präteritum
přechodník minulý
Numerus Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum
Singular pomoh pomohši
Plural pomohše
Infinitiv Verbaladjektiv
zpřídavnělá příčestí
Verbalsubstantiv
verbální substantivum
pomoci, pomoct pomožení