Flexion:pomáhat

pomáhat (Konjugation) (Tschechisch)Bearbeiten

< pomáhat

Indikativ
způsob oznamovací
Imperativ
způsob rozkazovací
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Futur
čas budoucí
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
ich
pomáhám pomáhal jsem pomáhala jsem pomáhalo jsem budu pomáhat
du
ty
pomáháš pomáhal jsi pomáhala jsi pomáhalo jsi budeš pomáhat pomáhej
Sie
Vy
pomáháte pomáhal jste pomáhala jste pomáhalo jste budete pomáhat pomáhejte
er/sie/es
on/ona/ono
pomáhá pomáhal pomáhala pomáhalo bude pomáhat
wir
my
pomáháme pomáhali jsme pomáhaly jsme pomáhala jsme budeme pomáhat pomáhejme
ihr
vy
pomáháte pomáhali jste pomáhaly jste pomáhala jste budete pomáhat pomáhejte
sie
oni/ony/ona
pomáhají pomáhali pomáhaly pomáhaly pomáhala budou pomáhat
Konditional
podmiňovací způsob
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
ich
pomáhal bych pomáhala bych pomáhalo bych byl bych pomáhal byla bych pomáhala bylo bych pomáhalo
du
ty
pomáhal bys pomáhala bys pomáhalo bys byl bys pomáhal byla bys pomáhala bylo bys pomáhalo
Sie
Vy
pomáhal byste pomáhala byste pomáhalo byste byl byste pomáhal byla byste pomáhala bylo byste pomáhalo
er/sie/es
on/ona/ono
pomáhal by pomáhala by pomáhalo by byl by pomáhal byla by pomáhala bylo by pomáhalo
wir
my
pomáhali bychom pomáhaly bychom pomáhala bychom byli bychom pomáhali byly bychom pomáhaly byla bychom pomáhala
ihr
vy
pomáhali byste pomáhaly byste pomáhala byste byli byste pomáhali byly byste pomáhaly byla byste pomáhala
sie
oni/ony/ona
pomáhali by pomáhaly by pomáhaly by pomáhala by byli by pomáhali byly by pomáhaly byly by pomáhaly byla by pomáhala
Partizip
příčestí
Numerus Aktiv (Perfekt)
činné (minulé)
Passiv
trpné
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Singular pomáhal pomáhala pomáhalo pomáhán pomáhán pomáhána pomáháno
Plural pomáhali pomáhaly pomáhaly pomáhala pomáháni pomáhány pomáhány pomáhána
Transgressiv Präsens
přechodník přítomný
Transgressiv Präteritum
přechodník minulý
Numerus Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum
Singular pomáhaje pomáhajíc
Plural pomáhajíce
Infinitiv Verbaladjektiv
zpřídavnělá příčestí
Verbalsubstantiv
verbální substantivum
pomáhat pomáhající pomáhání