odrážet (Konjugation) (Tschechisch)

Bearbeiten

< odrážet

Indikativ
způsob oznamovací
Imperativ
způsob rozkazovací
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Futur
čas budoucí
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
ich
odrážím odrážel jsem odrážela jsem odráželo jsem budu odrážet
du
ty
odrážíš odrážel jsi odrážela jsi odráželo jsi budeš odrážet odrážej
Sie
Vy
odrážíte odrážel jste odrážela jste odráželo jste budete odrážet odrážejte
er/sie/es
on/ona/ono
odráží odrážel odrážela odráželo bude odrážet
wir
my
odrážíme odráželi jsme odrážely jsme odrážela jsme budeme odrážet odrážejme
ihr
vy
odrážíte odráželi jste odrážely jste odrážela jste budete odrážet odrážejte
sie
oni/ony/ona
odráží, odrážejí odráželi odrážely odrážely odrážela budou odrážet
Konditional
podmiňovací způsob
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
ich
odrážel bych odrážela bych odráželo bych byl bych odrážel byla bych odrážela bylo bych odráželo
du
ty
odrážel bys odrážela bys odráželo bys byl bys odrážel byla bys odrážela bylo bys odráželo
Sie
Vy
odrážel byste odrážela byste odráželo byste byl byste odrážel byla byste odrážela bylo byste odráželo
er/sie/es
on/ona/ono
odrážel by odrážela by odráželo by byl by odrážel byla by odrážela bylo by odráželo
wir
my
odráželi bychom odrážely bychom odrážela bychom byli bychom odráželi byly bychom odrážely byla bychom odrážela
ihr
vy
odráželi byste odrážely byste odrážela byste byli byste odráželi byly byste odrážely byla byste odrážela
sie
oni/ony/ona
odráželi by odrážely by odrážely by odrážela by byli by odráželi byly by odrážely byly by odrážely byla by odrážela
Partizip
příčestí
Numerus Aktiv (Perfekt)
činné (minulé)
Passiv
trpné
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Singular odrážel odrážela odráželo odrážen odrážen odrážena odráženo
Plural odráželi odrážely odrážely odrážela odráženi odráženy odráženy odrážena
Transgressiv Präsens
přechodník přítomný
Transgressiv Präteritum
přechodník minulý
Numerus Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum
Singular odrážeje odrážejíc
Plural odrážejíce
Infinitiv Verbaladjektiv
zpřídavnělá příčestí
Verbalsubstantiv
verbální substantivum
odrážet odrážející odrážení