ctít (Konjugation) (Tschechisch)

Bearbeiten

< ctít

Indikativ
způsob oznamovací
Imperativ
způsob rozkazovací
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Futur
čas budoucí
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
ich
ctím ctil jsem ctila jsem ctilo jsem budu ctít
du
ty
ctíš ctil jsi ctila jsi ctilo jsi budeš ctít cti
Sie
Vy
ctíte ctil jste ctila jste ctilo jste budete ctít ctěte
er/sie/es
on/ona/ono
ctí ctil ctila ctilo bude ctít
wir
my
ctíme ctili jsme ctily jsme ctila jsme budeme ctít ctěme
ihr
vy
ctíte ctili jste ctily jste ctila jste budete ctít ctěte
sie
oni/ony/ona
ctí ctili ctily ctily ctila budou ctít
Konditional
podmiňovací způsob
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
ich
ctil bych ctila bych ctilo bych byl bych ctil byla bych ctila bylo bych ctilo
du
ty
ctil bys ctila bys ctilo bys byl bys ctil byla bys ctila bylo bys ctilo
Sie
Vy
ctil byste ctila byste ctilo byste byl byste ctil byla byste ctila bylo byste ctilo
er/sie/es
on/ona/ono
ctil by ctila by ctilo by byl by ctil byla by ctila bylo by ctilo
wir
my
ctili bychom ctily bychom ctila bychom byli bychom ctili byly bychom ctily byla bychom ctila
ihr
vy
ctili byste ctily byste ctila byste byli byste ctili byly byste ctily byla byste ctila
sie
oni/ony/ona
ctili by ctily by ctily by ctila by byli by ctili byly by ctily byly by ctily byla by ctila
Partizip
příčestí
Numerus Aktiv (Perfekt)
činné (minulé)
Passiv
trpné
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Singular ctil ctila ctilo ctěn ctěn ctěna ctěno
Plural ctili ctily ctily ctila ctěni ctěny ctěny ctěna
Transgressiv Präsens
přechodník přítomný
Transgressiv Präteritum
přechodník minulý
Numerus Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum
Singular ctě ctíc
Plural ctíce
Infinitiv Verbaladjektiv
zpřídavnělá příčestí
Verbalsubstantiv
verbální substantivum
ctít ctící ctění