Flexion:chybět

chybět (Konjugation) (Tschechisch)Bearbeiten

< chybět

Indikativ
způsob oznamovací
Imperativ
způsob rozkazovací
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Futur
čas budoucí
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
ich
chybím chyběl jsem chyběla jsem chybělo jsem budu chybět
du
ty
chybíš chyběl jsi chyběla jsi chybělo jsi budeš chybět chyběj
Sie
Vy
chybíte chyběl jste chyběla jste chybělo jste budete chybět chybějte
er/sie/es
on/ona/ono
chybí chyběl chyběla chybělo bude chybět
wir
my
chybíme chyběli jsme chyběly jsme chyběla jsme budeme chybět chybějme
ihr
vy
chybíte chyběli jste chyběly jste chyběla jste budete chybět chybějte
sie
oni/ony/ona
chybí, chybějí chyběli chyběly chyběly chyběla budou chybět
Konditional
podmiňovací způsob
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
ich
chyběl bych chyběla bych chybělo bych byl bych chyběl byla bych chyběla bylo bych chybělo
du
ty
chyběl bys chyběla bys chybělo bys byl bys chyběl byla bys chyběla bylo bys chybělo
Sie
Vy
chyběl byste chyběla byste chybělo byste byl byste chyběl byla byste chyběla bylo byste chybělo
er/sie/es
on/ona/ono
chyběl by chyběla by chybělo by byl by chyběl byla by chyběla bylo by chybělo
wir
my
chyběli bychom chyběly bychom chyběla bychom byli bychom chyběli byly bychom chyběly byla bychom chyběla
ihr
vy
chyběli byste chyběly byste chyběla byste byli byste chyběli byly byste chyběly byla byste chyběla
sie
oni/ony/ona
chyběli by chyběly by chyběly by chyběla by byli by chyběli byly by chyběly byly by chyběly byla by chyběla
Partizip
příčestí
Numerus Aktiv (Perfekt)
činné (minulé)
Passiv
trpné
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Singular chyběl chyběla chybělo
Plural chyběli chyběly chyběly chyběla
Transgressiv Präsens
přechodník přítomný
Transgressiv Präteritum
přechodník minulý
Numerus Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum
Singular chyběje chybejíc
Plural chybejíce
Infinitiv Verbaladjektiv
zpřídavnělá příčestí
Verbalsubstantiv
verbální substantivum
chybět chybějící chybění