Flexion:brát

brát (Konjugation) (Tschechisch)Bearbeiten

< brát

Indikativ
způsob oznamovací
Imperativ
způsob rozkazovací
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Futur
čas budoucí
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
ich
beru bral jsem brala jsem bralo jsem budu brát
du
ty
bereš bral jsi brala jsi bralo jsi budeš brát ber
Sie
Vy
berete bral jste brala jste bralo jste budete brát berte
er/sie/es
on/ona/ono
bere bral brala bralo bude brát
wir
my
bereme, berem brali jsme braly jsme brala jsme budeme brát berme
ihr
vy
berete brali jste braly jste brala jste budete brát berte
sie
oni/ony/ona
berou brali braly braly brala budou brát
Konditional
podmiňovací způsob
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
ich
bral bych brala bych bralo bych byl bych bral byla bych brala bylo bych bralo
du
ty
bral bys brala bys bralo bys byl bys bral byla bys brala bylo bys bralo
Sie
Vy
bral byste brala byste bralo byste byl byste bral byla byste brala bylo byste bralo
er/sie/es
on/ona/ono
bral by brala by bralo by byl by bral byla by brala bylo by bralo
wir
my
brali bychom braly bychom brala bychom byli bychom brali byly bychom braly byla bychom brala
ihr
vy
brali byste braly byste brala byste byli byste brali byly byste braly byla byste brala
sie
oni/ony/ona
brali by braly by braly by brala by byli by brali byly by braly byly by braly byla by brala
Partizip
příčestí
Numerus Aktiv (Perfekt)
činné (minulé)
Passiv
trpné
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Singular bral brala bralo brán brán brána bráno
Plural brali braly braly brala bráni brány brány brána
Transgressiv Präsens
přechodník přítomný
Transgressiv Präteritum
přechodník minulý
Numerus Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum
Singular bera berouc
Plural berouce
Infinitiv Verbaladjektiv
zpřídavnělá příčestí
Verbalsubstantiv
verbální substantivum
brát braní