Ἰορδάνης (Altgriechisch)

Bearbeiten
Singular Plural

Nominativ ὁ Ἰορδάνης

Genitiv τοῦ Ἰορδάνου

Dativ τῷ Ἰορδάνῃ

Akkusativ τὸν Ἰορδάνην

Vokativ (ὦ) Ἰορδάνη

Worttrennung:

Ἰορ·δά·νης, kein Plural

Umschrift:

DIN 31634: Iordanēs

Bedeutungen:

[1] Fluss im Nahen Osten; Jordan

Oberbegriffe:

[1] ποταμός

Beispiele:

[1] „Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου, καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ’ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.“ (Ev. Mt 3,5–6)[1]
„Die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordangegend zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen.“[2]

Übersetzungen

Bearbeiten
[1] Frederick William Danker: A Greek–English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature. Based on Walter Bauer’s Griechisch–deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. Auflage. 3. Auflage. The University of Chicago Press, Chicago, London 2000, ISBN 0-226-03933-1, Seite 477.
[1] Georg Beer: Jordanes 1. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band IX,2, Stuttgart 1916, Spalte 1903–1907.

Quellen:

  1. Eberhard Nestle, Kurt Aland (Herausgeber): Novum Testamentum Graece. 28. Auflage. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2012, Matthäusevangelium Kapitel 3, Vers 5 NA (online)
  2. Bibel: Matthäusevangelium Kapitel 3, Vers 5 EU