Flexion:podílet se

podílet se (Konjugation) (Tschechisch)Bearbeiten

< podílet se

Indikativ
způsob oznamovací
Imperativ
způsob rozkazovací
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Futur
čas budoucí
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
ich
podílím se podílel jsem se podílela jsem se podílelo jsem se budu se podílet
du
ty
podílíš se podílel ses podílela ses podílelo ses budeš se podílet podílej se
Sie
Vy
podílíte se podílel jste se podílela jste se podílelo jste se budete se podílet podílejte se
er/sie/es
on/ona/ono
podílí se podílel se podílela se podílelo se bude se podílet
wir
my
podílíme se podíleli jsme se podílely jsme se podílela jsme se budeme se podílet podílejme se
ihr
vy
podílíte se podíleli jste se podílely jste se podílela jste se budete se podílet podílejte se
sie
oni/ony/ona
podílí se podíleli se podílely se podílely se podílela se budou se podílet
Konditional
podmiňovací způsob
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
ich
podílel bych se podílela bych se podílelo bych se byl bych se podílel byla bych se podílela bylo bych se podílelo
du
ty
podílel by ses podílela by ses podílelo by ses byl by ses podílel byla by ses podílela bylo by ses podílelo
Sie
Vy
podílel byste se podílela byste se podílelo byste se byl byste se podílel byla byste se podílela bylo byste se podílelo
er/sie/es
on/ona/ono
podílel by se podílela by se podílelo by se byl by se podílel byla by se podílela bylo by se podílelo
wir
my
podíleli bychom se podílely bychom se podílela bychom se byli bychom se podíleli byly bychom se podílely byla bychom se podílela
ihr
vy
podíleli byste se podílely byste se podílela byste se byli byste se podíleli byly byste se podílely byla byste se podílela
sie
oni/ony/ona
podíleli by se podílely by se podílely by se podílela by se byli by se podíleli byly by se podílely byly by se podílely byla by se podílela
Partizip
příčestí
Numerus Aktiv (Perfekt)
činné (minulé)
Passiv
trpné
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Singular podílel se podílela se podílelo se
Plural podíleli se podílely se podílely se podílela se
Transgressiv Präsens
přechodník přítomný
Transgressiv Präteritum
přechodník minulý
Numerus Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum
Singular podíleje se podílejíc se
Plural podílejíce se
Infinitiv Verbaladjektiv
zpřídavnělá příčestí
Verbalsubstantiv
verbální substantivum
podílet se podílící se podílení (se)