Flexion:předcházet

předcházet (Konjugation) (Tschechisch)Bearbeiten

< předcházet

Indikativ
způsob oznamovací
Imperativ
způsob rozkazovací
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Futur
čas budoucí
Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt
ich
předcházím předcházel jsem předcházela jsem předcházelo jsem budu předcházet
du
ty
předcházíš předcházel jsi předcházela jsi předcházelo jsi budeš předcházet předcházej
Sie
Vy
předcházíte předcházel jste předcházela jste předcházelo jste budete předcházet předcházejte
er/sie/es
on/ona/ono
předchází předcházel předcházela předcházelo bude předcházet
wir
my
předcházíme předcházeli jsme předcházely jsme předcházela jsme budeme předcházet předcházejme
ihr
vy
předcházíte předcházeli jste předcházely jste předcházela jste budete předcházet předcházejte
sie
oni/ony/ona
předchází, předcházejí předcházeli předcházely předcházely předcházela budou předcházet
Konditional
podmiňovací způsob
Person Präsens
čas přítomný
Präteritum
čas minulý
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
ich
předcházel bych předcházela bych předcházelo bych byl bych předcházel byla bych předcházela bylo bych předcházelo
du
ty
předcházel bys předcházela bys předcházelo bys byl bys předcházel byla bys předcházela bylo bys předcházelo
Sie
Vy
předcházel byste předcházela byste předcházelo byste byl byste předcházel byla byste předcházela bylo byste předcházelo
er/sie/es
on/ona/ono
předcházel by předcházela by předcházelo by byl by předcházel byla by předcházela bylo by předcházelo
wir
my
předcházeli bychom předcházely bychom předcházela bychom byli bychom předcházeli byly bychom předcházely byla bychom předcházela
ihr
vy
předcházeli byste předcházely byste předcházela byste byli byste předcházeli byly byste předcházely byla byste předcházela
sie
oni/ony/ona
předcházeli by předcházely by předcházely by předcházela by byli by předcházeli byly by předcházely byly by předcházely byla by předcházela
Partizip
příčestí
Numerus Aktiv (Perfekt)
činné (minulé)
Passiv
trpné
Maskulinum Femininum Neutrum Maskulinum Femininum Neutrum
belebt unbelebt belebt unbelebt
Singular předcházel předcházela předcházelo předcházen předcházen předcházena předcházeno
Plural předcházeli předcházely předcházely předcházela předcházeni předcházeny předcházeny předcházena
Transgressiv Präsens
přechodník přítomný
Transgressiv Präteritum
přechodník minulý
Numerus Maskulinum Femininum Maskulinum Femininum
Singular předcházeje předcházejíc
Plural předcházejíce
Infinitiv Verbaladjektiv
zpřídavnělá příčestí
Verbalsubstantiv
verbální substantivum
předcházet předcházející předcházení