γάμος (Altgriechisch) Bearbeiten

Substantiv, m Bearbeiten

Singular Plural

Nominativ ὁ γάμος οἱ γάμοι

Genitiv τοῦ γάμου τῶν γάμων

Dativ τῷ γάμῳ τοῖς γάμοις

Akkusativ τὸν γάμον τοὺς γάμους

Vokativ (ὦ) γάμε (ὦ) γάμοι

Worttrennung:

γά·μος, Plural: γά·μοι

Umschrift:

DIN 31634: gamos

Bedeutungen:

[1] Hochzeit, Heirat
[2] Ehe

Beispiele:

[1] ἀλλ' ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεκέως κατάλεξον·
τίς δαίς, τίς δὲ ὅμιλος ὅδ' ἔπλετο; τίπτε δέ σε χρεώ;
εἰλαπίνη ἦε γάμος; ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε γ' ἐστίν. (Ὁμήρου, Ὀδύσσεια, Ῥαψωδία α [1]
Aber verkündige mir, und sage die lautere Wahrheit.
Was für ein Schmaus ist hier, und Gesellschaft? Gibst du ein Gastmahl,
Oder ein Hochzeitfest? Denn keinem Gelag' ist es ähnlich![2]
[1] Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ. (Johannes 2,1)[3]
Am dritten Tage darauf fand zu Kana in Galiläa eine Hochzeit statt, und die Mutter Jesu nahm daran teil. [4]
[2] Πρ[ομηθεύς:] γαμεῖ γάμον τοιοῦτον ὧ ποτ' ἀσχαλεῖ. (Αισχύλος, Προμηθεὺς Δεσμώτης, 764 [5]
Prometheus: Ein Ehebündnis schließt er, das ihn wird gereun.[6]
[2] Ἐν δὲ τούτῳ Τισσαφέρνης ἧκεν, ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ὡς εἰς οἶκον ἀπιὼν καὶ Ὀρόντας τῆν ἑαυτοῦ δύναμιν· ἦγε δὲ καὶ τὴν ϑυγατέρα τὴν βασιλέως ἐπὶ γάμῳ.
Indessen kam Tissaphernes, um, wie es schien, in die Provinz abzugehen und Orontes, jeder mit seinem Corps. Letzterer führte auch die Tochter des Königs, die ihm vermählt war, mit sich. (Xenophon, Anabasis, 2.4.8 [7]

Übersetzungen Bearbeiten

[1, 2] Wilhelm Pape, bearbeitet von Max Sengebusch: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Griechisch-deutsches Handwörterbuch. Band 1: Α–Κ, Band 2: Λ–Ω. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. Stichwort „γάμος“.
[1, 2] Henry George Liddell, Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones with assistance of Roderick McKenzie: A Greek-English Lexicon. Clarendon Press, Oxford 1940. Stichwort „γάμος“.

Quellen:

  1. Ὅμηρος, Ὀδύσσεια, el.wikisource
  2. Homer → WP: Odyssee. In: Projekt Gutenberg-DE. (übersetzt von Johann Heinrich Voß) 1. Gesang, Zeile 224ff (Jahr 1781, Insel Verlag, 1990, ISBN 3-458-32904-8, URL).
  3. Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland), 28. Auflage, www.bibelwissenschaft.de, Johannes 2,1
  4. Die Heilige Schrift (übersetzt von Hermann Menge), www.bibelwissenschaft.de, Johannes 2,1
  5. Αισχύλος, Προμηθεὺς Δεσμώτης el.wikisource
  6. Aischylos → WP: Der gefesselte Prometheus. In: Projekt Gutenberg-DE. (übersetzt von J. G. Droysen, Berlin 1832) 1. Strophe (URL).
  7. Xenophon → WP: Anabasis. In: Projekt Gutenberg-DE. 2. Buch, (übersetzt von Max Oberbreyer) 4.Kapitel (URL).