denbora unitateak

denbora unitateak (Baskisch)Bearbeiten

WortverbindungBearbeiten

Aussprache:

dänbora unitatäak

Bedeutungen:

Plural von denbora unitate → eu