Flexion:orare

ōrāre (Konjugation) (Latein)

  zurück zu orare


Infinite Formen

Infinitive
Infinitiv Präsens Infinitiv Perfekt Infinitiv Futur
Aktiv ōrāre ōrāvisse ōrātūrum, -am, -um esse
Passiv ōrārī ōrātum, -am, -um esse ōrātum īrī
Partizipien
Präsens Aktiv Perfekt Passiv Futur Aktiv
ōrāns ōrātus, -a, -um ōrātūrus, -a, -um
Gerundium, Gerundivum, Supina
Gerundium Gerundivum Supinum I Supinum II
ōrandī ōrandus, -a, -um ōrātum ōrātū


Finite Formen

Imperativ
Person Präsens Futur
Aktiv Passiv Aktiv Passiv
Sg. 2. Pers. ōrā! ōrāre! ōrātō! ōrātor!
Sg. 3. Pers. ōrātō! ōrātor!
Pl. 2. Pers. ōrāte! ōrāminī! ōrātōte!
Pl. 3. Pers. ōrantō! ōrantor!


Indikativ und Konjunktiv
Präsens
Aktiv Passiv
Person Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv
Sg. 1. Pers. ōrō ōrem ōror ōrer
Sg. 2. Pers. ōrās ōrēs ōrāris ōrēris
Sg. 3. Pers. ōrat ōret ōrātur ōrētur
Pl. 1. Pers. ōrāmus ōrēmus ōrāmur ōrēmur
Pl. 2. Pers. ōrātis ōrētis ōrāminī ōrēminī
Pl. 3. Pers. ōrant ōrent ōrantur ōrentur
Text
Imperfekt
Aktiv Passiv
Person Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv
Sg. 1. Pers. ōrābam ōrārem ōrābar ōrārer
Sg. 2. Pers. ōrābās ōrārēs ōrābāris ōrārēris
Sg. 3. Pers. ōrābat ōrāret ōrābātur ōrārētur
Pl. 1. Pers. ōrābāmus ōrārēmus ōrābāmur ōrārēmur
Pl. 2. Pers. ōrābātis ōrārētis ōrābāminī ōrārēminī
Pl. 3. Pers. ōrābant ōrārent ōrābantur ōrārentur
Text
Futur I
Aktiv Passiv
Person Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv
Sg. 1. Pers. ōrābō ōrābor
Sg. 2. Pers. ōrābis ōrāberis
Sg. 3. Pers. ōrābit ōrābitur
Pl. 1. Pers. ōrābimus ōrābimur
Pl. 2. Pers. ōrābitis ōrābiminī
Pl. 3. Pers. ōrābunt ōrābuntur
Text
Perfekt
Aktiv Passiv
Person Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv
Sg. 1. Pers. ōrāvī ōrāverim ōrātus, -a, -um sum ōrātus, -a, -um sim
Sg. 2. Pers. ōrāvistī ōrāveris ōrātus, -a, -um es ōrātus, -a, -um sīs
Sg. 3. Pers. ōrāvit ōrāverit ōrātus, -a, -um est ōrātus, -a, -um sit
Pl. 1. Pers. ōrāvimus ōrāverimus ōrātī, -ae, -a sumus ōrātī, -ae, -a sīmus
Pl. 2. Pers. ōrāvistis ōrāveritis ōrātī, -ae, -a estis ōrātī, -ae, -a sītis
Pl. 3. Pers. ōrāvērunt ōrāverint ōrātī, -ae, -a sunt ōrātī, -ae, -a sint
Text
Plusquamperfekt
Aktiv Passiv
Person Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv
Sg. 1. Pers. ōrāveram ōrāvissem ōrātus, -a, -um eram ōrātus, -a, -um essem
Sg. 2. Pers. ōrāverās ōrāvissēs ōrātus, -a, -um erās ōrātus, -a, -um essēs
Sg. 3. Pers. ōrāverat ōrāvisset ōrātus, -a, -um erat ōrātus, -a, -um esset
Pl. 1. Pers. ōrāverāmus ōrāvissēmus ōrātī, -ae, -a erāmus ōrātī, -ae, -a essēmus
Pl. 2. Pers. ōrāverātis ōrāvissētis ōrātī, -ae, -a erātis ōrātī, -ae, -a essētis
Pl. 3. Pers. ōrāverant ōrāvissent ōrātī, -ae, -a erant ōrātī, -ae, -a essent
Text
Futur II
Aktiv Passiv
Person Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv
Sg. 1. Pers. ōrāverō ōrātus, -a, -um erō
Sg. 2. Pers. ōrāveris ōrātus, -a, -um eris
Sg. 3. Pers. ōrāverit ōrātus, -a, -um erit
Pl. 1. Pers. ōrāverimus ōrātī, -ae, -a erimus
Pl. 2. Pers. ōrāveritis ōrātī, -ae, -a eritis
Pl. 3. Pers. ōrāverint ōrātī, -ae, -a erunt