Flexion:kupować

kupować (Konjugation) (Polnisch)Bearbeiten

< zurück zu kupować
Infinitiv
bezokolicznik
Gerundium
rzeczownik odsłowny
kupować Kasus Singular
Nominativ mianownik kupowanie
Adverbialpartizip
imiesłów przysłówkowy
Genitiv dopełniacz kupowania
Dativ celownik kupowaniu
Präsens (Gleichzeitigkeit)
współczesny
Akkusativ biernik kupowanie
Instrumental narzędnik kupowaniem
kupując Lokativ miejscownik kupowaniu
Vokativ wołacz kupowanie
Indikativ
tryb oznajmujący
Imperativ
tryb rozkazujący
Präsens
czas teraźniejszy
Futur (Infinitivform)
czas przyszły złożony (forma bezokolicznikowa)
Präsens
czas teraźniejszy
kupuję będę kupować
kupujesz będziesz kupować kupuj
kupuje będzie kupować niech kupuje
kupujemy będziemy kupować kupujmy
kupujecie będziecie kupować kupujcie
kupują będą kupować niech kupują
kupuje się będzie się kupować niech kupuje się
Indikativ
tryb oznajmujący
Futur (Partizipialform)
czas przyszły złożony (forma imiesłowowa)
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
będę kupował będę kupowała
będziesz kupował będziesz kupowała
będzie kupował będzie kupowała będzie kupowało
będziemy kupowali będziemy kupowały
będziecie kupowali będziecie kupowały
będą kupowali będą kupowały
będzie kupowano
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
kupowałem kupowałam
kupowałeś kupowałaś
kupował kupowała kupowało
kupowaliśmy kupowałyśmy
kupowaliście kupowałyście
kupowali kupowały
kupowano/kupowało się
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
kupowałem był kupowałam była
kupowałeś był kupowałaś była
kupował był kupowała była kupowało było
kupowaliśmy byli kupowałyśmy były
kupowaliście byli kupowałyście były
kupowali byli kupowały były
kupowano było
Konditional
tryb przypuszczający
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
kupowałbym kupowałabym
kupowałbyś kupowałabyś
kupowałby kupowałaby kupowałoby
kupowalibyśmy kupowałybyśmy
kupowalibyście kupowałybyście
kupowaliby kupowałyby
kupowałoby się/kupowano by
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
byłbym kupował byłabym kupowała
byłbyś kupował byłabyś kupowała
byłby kupował byłaby kupowała byłoby kupowało
bylibyśmy kupowali byłybyśmy kupowały
bylibyście kupowali byłybyście kupowały
byliby kupowali byłyby kupowały
byłoby kupowało się/ byłoby kupowano
adjektivisches Partizip
imiesłów przymiotnikowy
Präsens Aktiv
teraźniejszy czynny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ kupujący kupująca kupujące kupujący kupujące
Genitiv kupującego kupującej kupującego kupujących
Dativ kupującemu kupującej kupującemu kupującym
Akkusativ kupującego kupujący kupującą kupujące kupujących kupujące
Instrumental kupującym kupującą kupującym kupującymi
Lokativ kupującym kupującej kupującym kupujących
Vokativ kupujący kupująca kupujące kupujący kupujące
Präteritum Passiv
przeszły bierny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ kupowany kupowana kupowane kupowani kupowane
Genitiv kupowanego kupowanej kupowanego kupowanych
Dativ kupowanemu kupowanej kupowanemu kupowanym
Akkusativ kupowanego kupowany kupowanej kupowane kupowanych kupowane
Instrumental kupowanym kupowaną kupowanym kupowanymi
Lokativ kupowanym kupowanej kupowanym kupowanych
Vokativ kupowany kupowana kupowane kupowani kupowane