Flexion:bajdurzyć

bajdurzyć (Konjugation) (Polnisch)Bearbeiten

< zurück zu bajdurzyć
Infinitiv
bezokolicznik
Gerundium
rzeczownik odsłowny
bajdurzyć Kasus Singular
Nominativ mianownik bajdurzenie
Adverbialpartizip
imiesłów przysłówkowy
Genitiv dopełniacz bajdurzenia
Dativ celownik bajdurzeniu
Präsens (Gleichzeitigkeit)
współczesny
Akkusativ biernik bajdurzenie
Instrumental narzędnik bajdurzeniem
bajdurząc Lokativ miejscownik bajdurzeniu
Vokativ wołacz bajdurzenie
Indikativ
tryb oznajmujący
Imperativ
tryb rozkazujący
Präsens
czas teraźniejszy
Futur (Infinitivform)
czas przyszły złożony (forma bezokolicznikowa)
Präsens
czas teraźniejszy
bajdurzę będę bajdurzyć
bajdurzysz będziesz bajdurzyć bajdurz
bajdurzy będzie bajdurzyć niech bajdurzy
bajdurzymy będziemy bajdurzyć bajdurzmy
bajdurzycie będziecie bajdurzyć bajdurzcie
bajdurzą będą bajdurzyć niech bajdurzą
bajdurzy się będzie się bajdurzyć niech bajdurzy się
Indikativ
tryb oznajmujący
Futur (Partizipialform)
czas przyszły złożony (forma imiesłowowa)
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
będę bajdurzył będę bajdurzyła
będziesz bajdurzył będziesz bajdurzyła
będzie bajdurzył będzie bajdurzyła będzie bajdurzyło
będziemy bajdurzyli będziemy bajdurzyły
będziecie bajdurzyli będziecie bajdurzyły
będą bajdurzyli będą bajdurzyły
będzie bajdurzono
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
bajdurzyłem bajdurzyłam
bajdurzyłeś bajdurzyłaś
bajdurzył bajdurzyła bajdurzyło
bajdurzyliśmy bajdurzyłyśmy
bajdurzyliście bajdurzyłyście
bajdurzyli bajdurzyły
bajdurzono/bajdurzyło się
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
bajdurzyłem był bajdurzyłam była
bajdurzyłeś był bajdurzyłaś była
bajdurzył był bajdurzyła była bajdurzyło było
bajdurzyliśmy byli bajdurzyłyśmy były
bajdurzyliście byli bajdurzyłyście były
bajdurzyli byli bajdurzyły były
bajdurzono było
Konditional
tryb przypuszczający
Präteritum
czas przeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
bajdurzyłbym bajdurzyłabym
bajdurzyłbyś bajdurzyłabyś
bajdurzyłby bajdurzyłaby bajdurzyłoby
bajdurzylibyśmy bajdurzyłybyśmy
bajdurzylibyście bajdurzyłybyście
bajdurzyliby bajdurzyłyby
bajdurzyłoby się/bajdurzono by
Plusquamperfekt
czas zaprzeszły
Personalmaskulinum belebtes und
unbelebtes Maskulinum
Femininum Neutrum
byłbym bajdurzył byłabym bajdurzyła
byłbyś bajdurzył byłabyś bajdurzyła
byłby bajdurzył byłaby bajdurzyła byłoby bajdurzyło
bylibyśmy bajdurzyli byłybyśmy bajdurzyły
bylibyście bajdurzyli byłybyście bajdurzyły
byliby bajdurzyli byłyby bajdurzyły
byłoby bajdurzyło się/ byłoby bajdurzono
adjektivisches Partizip
imiesłów przymiotnikowy
Präsens Aktiv
teraźniejszy czynny
Numerus Singular Plural
Kasus Maskulinum belebt Maskulinum unbelebt Femininum Neutrum Personalmaskulinum Nichtpersonalmaskulinum
Nominativ bajdurzący bajdurząca bajdurzące bajdurzący bajdurzące
Genitiv bajdurzącego bajdurzącej bajdurzącego bajdurzących
Dativ bajdurzącemu bajdurzącej bajdurzącemu bajdurzącym
Akkusativ bajdurzącego bajdurzący bajdurzącą bajdurzące bajdurzących bajdurzące
Instrumental bajdurzącym bajdurzącą bajdurzącym bajdurzącymi
Lokativ bajdurzącym bajdurzącej bajdurzącym bajdurzących
Vokativ bajdurzący bajdurząca bajdurzące bajdurzący bajdurzące